Οι εννιά στις δέκα πληροφορίες που κυκλοφορούν στο διδύκτιο είναι ψέμματα ή μισές αλήθειες. Η καταγραφή τους βοηθάει στον έλεγχο και στο ξεσκαρτάρισμα.

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013

Ἡ δίχως διακοπὲς συνέχεια τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων.

Ἡ δίχως διακοπὲς συνέχεια τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων. 

Σήμερα επα ν σς κουράσω. Στ στολόγιο λληνική Γροθι βρκα τν περίληψι (ἄρθρο) μίας ρεύνης πο εχα π’ ψιν μου, λλ δν τν εχα στ χέρια μου. (λπίζω φυσικά κάποιος καλός νθρωπος ν μο τν στείλ κάποιαν στιγμή!)
Τὸ 1993 παρουσιάστηκε μία ἔρευνα ποὺ κεντρικό της θέμα εἶχε τὴν γενετικὴ καταγωγὴ τῶν Ἑλλήνων, ὑπὸ τὸν καθηγητὴ Κωνσταντῖνο Τριανταφυλλίδη.  Ἕνα τμῆμα της ἀφοροῦσε καὶ στὸ νὰ ἀναλύσ τν γενετικ σχέσι τν λλήνων μ λαος γειτονικος, λλ κα γενικότερα μ τος Μεσογειακος πληθυσμούς. Τ συμπεράσματα τς ρεύνης εναι ξεκάθαρα. γενετικ συνέχεια τν λλήνων εναι ξεκάθαρη κι ναλλοίωτη μέσα στν πορεία τν αώνων.
γενετικ μας συγγένεια μ λλους λαούς, πλήν ταλν (κάτω ταλία) εναι σχεδόν νύπαρκτος. πίσης, γι σους σχυρίζονται πώς εμαστε ποτέλεσμα σπορν λλοφύλων, πο κατ καιρος πέρασαν πό δ, θ πρότεινα ν μν διαβάσουν παρακάτω. Θ κνευρισθον κα δν χρειάζεται. Διότι ρευνα τούτη καταρρίπτει λες ατς τς νοησίες περί λλοιώσεως το γενετικο μας κώδικος καὶ προσμίξεων τῆς φυλῆς μας.
ρευνα πικεντρώνεται σ γενετικές ναλύσεις. Λαμβάνει π’ ψιν της στοιχεα Βιολογίας, νθρωπολογίας κα Γενετικς. Σ ατ τ σημεο χω μίαν παρατήρησι. Κάπου ναφέρεται «τ νακάτεμα» Προελλήνων κα λλήνων. Μία ποψις πο βασίζεται στν μύθο τν νδοευρωπαϊστν. Κα λέω μύθος, διότι χρόνο μ τν χρόνο κι ατός καταρρίπτεται.
Προσωπικς θεωρ τι δμασταν πάντα. πό πότε; Δν ξέρω. λλ ἐὰν ο ρκδες σχυρίζονται πς ταν προ-Σέληνοι, ατό πό μόνο του λέει πάρα πολλά.
Πρν παρουσιάσω μέρος ἀπὸ τ ρθρο πο γραψε καθηγητς (τ ποον βασίζεται στν μεγάλη ατή ρευνα) κάποια ρωτήματα, γι σους χουν ντιρρήσεις μ τ συμπεράσματα πο καταγράφονται κα μ τς δικές μου τοποθετήσεις.  (Κι ξακολουθον φυσικά ν διαβάζουν.)
1. Πότε κριβς «λθαν» ο λληνες;
2. Πότε κριβς λθαν ο προ-λληνες;
3. Ποιοί ταν ο προ-λληνες κα τ πέγιναν;
ταν θ μο παντήσετε στ ρωτήματά μου, τότε θ ξανασυζητήσουμε. Κα παρακαλ πολύ. χι οριστολογίες. Συγκεκριμένα πράγματα. πως συγκεκριμένα εναι κα τ συμπεράσματα τς ρεύνης.
Ἐπὶ αὐτῆς τῆς ἐρεύνης ἀρθρογραφεῖ ὁ καθηγητὴς σὲ δύο γλῶσσες.
(Παρουσιάζω μόνον τμήματα τοῦ ἄρθρου ποὺ μπορεῖ ὁ κάθε ἕνας νὰ νκατανοήσῃ, ἀκόμη κι ἐὰν δὲν ἔχῃ ἐπιστημονικὴ κατάρτισι. Ἐπιστημονικοὺς ὅρους καὶ κάποιες ἄλλες λεπτομέρειες τὰ ἀφήνω ἐκτὸς. Στὸ τέλος τοῦ κειμένου μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ὅλο τὸ ἄρθρον.)
Γράφει καθηγητής Τριανταφυλλίδης:
«Α. γενετική σχέση τν κατοίκων τς λλάδος μ τος κατοίκους λλων μεσογειακν χωρν.
…Συγκεντρώθηκαν στοιχεα γι τν γενετική σύσταση τν κατοίκων τς σπανίας, τς Γαλλίας, τς ταλίας, τς λλάδος, τς Λιβύης, τς Αγύπτου κα τς λγερίας, σ 16 γενετικά συστήματα, πο φορον σ 40 παραλλαγές (λληλόμορφα) περίπου.
Στ στοιχεα ατά περιλαμβάνονται ο μδες αματος ΑΒΟ, Rhesus κλπ, τ πρωτεϊνικ συστήματα ACPH, AK, Hp κα λλα. Τ ποτελέσματα γι τν καυκάσια κα τν μογγολικά φυλή προέρχονται πό λευκος μερικανος κα π Γιαπωνέζους ντίστοιχα. Τ ποτελέσματα γι τν νεγρικ φυλή, προέρχονται πό μαύρους τς φρικς κα τν ΗΠΑ.
Μ βάση τ στοιχεα ατά, κα χρησιμοποιώντας καταλλήλους μαθηματικούς τύπους, πολογίστηκε γενετική μοιότητα νάμεσα στος κατοίκους τν ννέα μεσογειακν χωρν. Κατασκευάστηκε δενδρόγραμμα στ ποο φαίνεται παραστατικά γενετική σχέση νάμεσά τους.
πό ατό φαίνεται τι μικρότερη γενετική πόσταση ( μ λλα λόγια μεγαλύτερη γενετική συγγένεια) πάρχει νάμεσα σ Γάλλους-Ἰσπανούς κα λληνες-ταλούς. ….
μεγαλύτερη γενετική πόσταση βρέθηκε νάμεσα στος κατοίκους τς λγερίας κα τος κατοίκους τν λλων κτώ  μεσογειακν χωρν.
Ο πληθυσμοί τς  Β. Μεσογείου ντάσσονται λοι σ μίαν μάδα ν ατ δν συμβαίνει μ τος κατοίκους τς Ν. Μεσογείου.
Θ μπορούσαμε ν ποστηρίξουμε πώς ο λληνες μοιάζουν γενετικά σ σειρά, πρώτα μ τος ταλούς, πειτα μ τος Γάλλους κα τελευταα μ τος Τούρκους.
Κατ συνέπει ποψη το Γάλλου στορικο Ζ. Ντυροζέλ, τι ο λληνες κατάγονται πό τος Τούρκους, δν ποστηρίζεται π τ γενετικ δεδομένα.
Β. Ο γενετικές ποστάσεις νάμεσα στος κατοίκους τς Μεσογείου κα στς τρες κύριες νθρώπινες φυλές:
Σ λλην ργασία (1) μελετήθηκε γενετικ μοιότητα νάμεσα στος κατοίκους τν χωρν τς Μεσογείου κα τν τριν κυριοτέρων νθρωπίνων φυλν. νθρωπολογικ ο κάτοικοι τς Μεσογείου νήκουν στος Καυκασίους, ν κα κάποιες πιμιξίες μ νέγρικους κα μογγολικος πληθυσμος  δν μπορον ν ποκλειστον. γενετικ κα μαθηματική νάλυση δειξε ρκετ νδιαφέροντα στοιχεα.
1. γενετική πόσταση π τος Καυκασίους μειώνεται στος πληθυσμος τν χωρν τς Β. Μεσογείου ρχίζοντας π νατολς κα πηγαίνοντας πρς δυσμς.
2. γενετική πόσταση π τν μογγολική μάδα αξάνεται π νατολς πρς δυσμς, τόσο στος πληθυσμος τς Β. σο κα τς Ν. Μεσογείου.
3. γενετική πόσταση νάμεσα στος Βουλγάρους, Τούρκους, λληνεες, ταλούς, σπανούς, Γάλλους κα σραηλινος κα τος Καυκασίους εναι μικρότερη πό κείνη πο πολογίστηκε γι τος κατοίκους κάθε χώρας κα τος Νέγρους.
4. Ο Λίβυοι κα ο Αγύπτιοι εναι πλησιέστερα στος Νέγρους, παρ στν Μογγολική μάδα, ν ο λγερινοί εναι πι κοντ γενετικ μ τος Νέγρους παρ μ τος Καυκασίους. Ατ τ ποτελέσματα μπορον σως ν ξηγηθον π τν μετανάστευση Νέγρων σ ατς τς χρες.
Γ. Σύγκριση τς γενετικς σύστασης τν κατοίκων τς λλάδας μ κείνους τν κατοίκων τς ταλίας.
π τ προηγούμενα πιστημονικά στοιχεα τεκεμηριώνεται πς ο ταλοί κα ο λληνες γενετικά, εναι στεν συγγενες. Εναι νδιαφέρον ,τι στ διο συμπέρασμα κατέληξε πιστημονικ μάδα το καθηγητο κ. Α. Piazza (3) το Πανεπιστημίου το Τορίνο, σ ργασία τους πο δημοσιεύθηκε τ 1988 στ περιοδικ Human genetics (γενετικ το νθρώπου) κα εχε ς ντικείμενο τ «Γενετικ στορία τν Κατοίκων τς ταλίας».
Ο ταλο ρευνητς χρησιμοποίησαν, γι τν ναπαράσταση τς γενετικς στορίας τν κατοίκων τς ταλίας, γενετικ (π.χ. μδες αματος κα πρωτεϊνικς παραλλαγές), στορικ κα γλωσσικ δεδομένα.
Στν μπεριστατωμένη μελέτη τους, ναφέρουν τι ταλία τ 400 π.Χ. εχε 4.000.000 κατοίκους. Στν Σικελία πρχαν τολάχιστον 200.000 λληνες κα στν ταλικ χερσόνησο τολάχιστον λλοι 100.000 λληνες. τσι καταλήγουν πς τν Προρωμαϊκ περίοδο νας σ κάθε 10-13 κατοίκους τς ταλίας ταν λληνας.
ν κα ατο ο ριθμο θ πρέπ ν γίνουν ποδεκτο μ κάποιαν πιφύλαξη, σως μως παρέχουν κάποιαν ξήγηση γι τν γενετικ διαφοροποίηση τς Βόρειας π τν Νότια ταλία κα τν μοιότητα τς Νότιας ταλίας μ τος κατοίκους τς λλάδος.
Εδικότερα πό τν συνθετικ χάρτη τς ταλίας πο παρουσίασαν ο ρευνητς προκύπτει τι ο κάτοικοι τς Βορείου ταλίας, γενετικ εναι συγγενες μ τος κατοίκους τς Κεντρικς κα Βορείου Ερώπης, ν ο κάτοικοι τς Νοτίου ταλίας γενετικς εναι πι συγγενες μ τος κατοίκους τς σημερινς λλάδος.
γενετικ δλα δή σύσταση τς ταλίας ντικατοπτρίζει κόμη κα σήμερα τν θνικ στρωμάτωση πο πρχε στν Προρωμαϊκ ποχή. ξακολουθε δλα δ ν διακρίνεται στν Νότια ταλία κα Σικελία περιοχ πο χει μείνει γνωστ στν στορία ς Μεγάλη λλάδα (Magna Graecia). Δν εναι παράδοξο συνεπς πο τ ποτελέσματα τς γενετικς ναλύσεως τεκμηριώνουν πς πάρχει μεγαλύτερη γενετική μοιότητα νάμεσα στος κατοίκους τς λλάδος κα τς ταλίας κα χι μ τος κατοίκους λλων γειτονικν περιοχν.
Γι τος λληνες, μ βάση τ στοιχεα μας, πολογίσαμε τι διαχωρισμός τους π τος πληθυσμος τς ταλίας, τς Γαλλίας κα τς σπανίας, γινε πρν π 8 χιλιάδες χρόνια στν μεσολιθικ ποχ. Τ συμπέρασμα ατ πο βασίζεται σ νδείξεις τς μοριακς ξελίξεως, τεκμηριώνει θέσεις λλων πιστημόνων (στορικν, ρχαιολόγων, νθρωπολόγων) πο ποστηρίζουν τν κοιν καταγωγ τν λαν τς Β. Μεσογείου π φυλς τς Κεντρικς Ερώπης πο μετανάστευσαν κατ κύματα πρς νότο.
Δ. Σύγκριση τς γενετικς σύστασης τν κατοίκων τς λλάδος μ κείνη τν κατοίκων τς Βουλγαρίας.
γενετικός πολυμορφισμς μελετήθηκε σ να κόμη Βαλκανικ κράτος, στν Βουλγαρία. στορικ ο δύο  πληθυσμο (λληνες κα Βούλγαροι) διαφέρουν σημαντικά.
Ο λληνες μετανάστευσαν στν νοτιοανατολικ Ερώπη γύρω στ 1500 πΧ, που λθαν σ πιμιξία μ Προέλληνες. Ο Βούλγαροι χουν μογγολικ καταγωγ κα μετανάστευσαν στ Βαλκάνια γύρω στν 8ο αώνα μΧ.  Έκε, λθαν σ πιμιξία μ τος Σλαύους κα πορροφήθηκαν π ατος….
…. π πλέον, συγκρίθηκαν ο γονιδιακς συχνότητες πέντε πολυμορφικν συστημάτων νάμεσα στν πληθυσμ τς λλάδος κα τς Βουλγαρίας π τν Stamatoyannopoulos κα τος συν. (4) στν Τομέα τς ατρικς Γενετικς στ Πανεπιστήμιο τς Οάσιγκτον το Seattle τν ΗΠΑ.
Τ ποτελέσματα δείχνουν τι τ πρότυπο τν γονιδιακν συχνοτήτων διαφέρει νάμεσα στος κατοίκους τν δύο χωρν. πί πλέον τ πρότυπο τν κατοίκων τς Βουλγαρίας μοιάζει μ κενο τν σιατικν πληθυσμν.
Τ πάρχοντα στοιχεα πιτρέπουν ν ίξουμε φς κα στν ντιδικία νάμεσα στος λληνες κα τος Σλαύους στορικούς, σχετικ μ τν θνικ προέλευση τν κατοίκων τς Μακεδονίας.
Εναι νδιαφέρον τι νάμεσα στς γονιδιακς συχνότητες τν κατοίκων τς Μακεδονίας κα το πληθυσμο τς Βουλγαρίας, στατιστικς σημαντικς διαφορς (4,5) διαπιστώθηκαν συνολικ σ τέσσερα  (PGM, ACPH, 6-PGD κα ABO) π τ πτ συστήματα πο ξετάσθηκαν (AK, PGM, ADA, ADPH, 6-PGD, Hp κα ABO). πιθανότητα τι ο παρατηρηθεσες διαφορς στς 4 π τς 7 συγκρίσεις, φείλονται στν τύχη, εναι πρακτικς μηδέν.
Τ ποτελέσματα ατ καταρρίπτουν τος σχυρισμος τν Σλαύων στορικν τι ο σημερινο κάτοικοι τς Μακεδονίας δν εναι λληνες λλ Βούλγαροι γενικ Σλαοι.
π τς ργασίες προκύπτει πς ο Τορκοι κα ο Βούλγαροι δείχνουν μεγαλυτέρα συγγένεια μ τν μογγολικ μάδα π λους τος κατοίκους τς Β. Μεσογείου, πργμα πο ποστηρίζει τν καταγωγ τόσο τν Τούρκων, σο κα τν Βουλγάρων π τν Κεντρικ σία κα τος διαχωρίζει π τος λληνες.
Τέλος, ν κα ποδεδειγμένα πρξε ο γονιδίων (μετανάστευση) στν ζώνη τς Μεσογείου π νατολς πρς δυσμς, ο λληνες δείχνουν μεγαλύτερη συγγένεια πρς τος ταλος κα τος Γάλλους παρ πρς τος Τούρκους τος Βουλγάρους. Γεγονός πο ποδεικνύει πς γι λόγους θρησκευτικος, πολιτισμικος, γλωσσικος κτλ., ο λληνες δν λθαν σ μεγάλο βαθμ σ πιμιξίες μ τος γειτονικούς λαούς.
Ε. γενετική σύσταση τν λλήνων προσφύγων π τν Μικρ σία.
….πολογίζεται πς τ 1928 τ 25% το πληθυσμο τς Μακεδονίας ταν πρόσφυγες π τν Μικρ σία, τν Πόντο, τν Κωνσταντινούπολη κα λλες περιοχές.
Εναι συχνά δύσκολο μετ δύο γενις ν διαχωριστον ο ατόχθονες π τος προσφυγικος πληθυσμος τς Μακεδονίας. Μία π τς 1407 κοινότητες που γκατεστάθησαν πρόσφυγες, κυρίως π τν Καππαδοκία, ταν τ Πλατύ μαθίας. Τν γενετικ σύσταση το πληθυσμο, ατς τς κοινότητος μελέτησαν ο Tills κα σύν. (6).
Ο Tills κα σύν. (6), πραν γι τν γενετικ νάλυση δείγματα αματος π 1308 τομα, τ 2/3 το πληθυσμο. μελέτη τν δειγμάτων γινε στ ργαστήριο τς Βιοολογικς νθρωπολογίας , το Βρετανικο Μουσείου Φυσικς στορίας το Λονδίνου, σ συνεργασία μ τν λληνικό ρυθρό Σταυρό…. μελέτη φοροσε σ δέκα συστήματα μάδων αματος, τρία πρωτεϊνν το ρο κα 8 νζυμα τν ρυθροκυττάρων…. Τ ποτελέσματά τους τ συνέκριναν, που ατ ταν δυνατόν, μ νάλογα π τν πειρωτικ λλάδα, τν Τουρκία κα τν Βουλγαρία. σύγκριση γινε γι κάθε γενετικό σύστημα μομονωμένα γι σο τ δυνατόν περισσότερα συστήματα τατόχρονα.
ξιόπιστα συμπεράσματα γι τν βαθμό συγγένειας δύο πληθυσμν μπορον ν προκύψουν ταν ατο συγκριθον μ βάση ρκετ γενετικά συστήματα. τσι Tills κα συν (6) πολόγισαν τν γενετική πόσταση νάμεσα στος τέσσερις παραπάνω πληθυσμος βασιζόμενοι σ 8 γεντετικά συστήματα,…. γιὰτ ποα πρχαν διαθέσιμα ποτελέσματα κα γι τος τέσσερις πληθυσμούς.
π τ ποτελέσματά τους προκύπτει τι προσφυγικός πληθυσμός στ Πλατύ, παρουσιάζει μεγαλύτερη γενετική μοιότητα μ τν πληθυσμό τς πειρωτικς λλάδος, μετ μ τν τουρκικό πληθυσμό κα τν μικρότερη μοιότητα μ τν βουλγαρικό πληθυσμό.
Στ. γενετική σύσταση τν Σαρακατσαναίων.
…. συνεχς ποχικ μετακίνησή τους, φησε πολλος π ατος ξω π τ σύνορα τς λλάδος, στν Βουλγαρία (15.000), τν λβανία, τν Ν. Γιουγκοσλαβία κα τν Τουρκία. Ὅλοι μιλον λληνικ πουδήποτε κι ν ζοῦν (7,8). διάλεκτός τους περιέχει στοιχεα τς ρχαίας λληνικς γλώσσας. Παρέμειναν γι πολλος αἰῶνες γενετικ πομονωμένοι, ξ  ατίας τν ρεινν περιοχν που ζοσαν, το πολιτισμο τους, το νδογαμικο τρόπου ργάνωσης τς κοινωνίας τους κα το παραδοσιακο τρόπου ζως τους. …
…..Τ 1980, Πουλιανός (10) χρησιμοποιώντας μετρικά κα μορφολογικ χαρακτηριστικά, πρότεινε πς ο Σαρακατσαναοι εναι πιζντες τς νω Παλαιολιθικς ποχς κα θ μποροσαν ν θεωρηθον ς ρχαιότερος πληθυσμς τς Ερώπης. γενετικ μελέτη κατ συνέπει ατς τς μάδος, εναι ξ σου σημαντικ, σο κείνης τν Βάσκων στν σπανία κα τν Λαπώνων στν Σκανδιναβία.
ρευνα διεξήχθη στν Τομέα Γενετικς, νάπτυξης κα Μοριακς Βιολογίας το Τμήματος Βιολογίας το ΑΠΘ κα στν Τομέα Γενετικς το νθρώπου το Πανεπιστημίου Newcastle Upon Tyne στ γγλία, μ πώτερο σκοπ ν μελετηθ γενετικ δομή τους κα ν προσδιορισθ συγγένειά τους μ λλους πληθυσμούς τς Ερώπης.
Στ τυχαο δεγμα, π τν πληθυσμό τν Σαρακατσαναίων, μελέτη φοροσε σ 10 συστήματα μάδων αματος, νδεκα νζυμικ συστήματα, τν δρεπανοκυτταρικ ναιμία κα τν χρωματοψία.
Συνοπτικά, γι τ 17 πολυμορφικά γενετικά συστήματα πο μελετήθηκαν, νάμεσα στν πληθυσμό τν Σαρακατσαναίων κα τν πόλοιπο λληνικ πληθυσμό, στατιστικς σημαντικς διαφορς βρέθηκαν μόνον σ 7 π τς 28 δυνατς συγκρίσεις. Κατ συνέπει ο Σαρακατσαναοι δείχνουν μεγάλη γενετικ μοιότητα μ τν πόλοιπο λληνικό πληθυσμό.
Ζ. γενετικ σύσταση τν θιγγάνων.
…Ο Μπαρτζόκας κα σύν (13) μελέτησαν τν γενετικ δομ 200 θιγγάνων στν Δεύτερη Παιδιατρικ Κλινικ το Πανεπιστημίου θηνν. μελέτη φοροσε σ πέντε συστήματα μάδων αματος κα δύο λλα γενετικ συστήματα.
π τν συγκριτικ μελέτη τν ποτελεσμάτων τους, ο ρευνητς συμπέραναν τι ο γονιδιακς συχνότητες διαφέρουν στατιστικς π τς ντίστοιχες γονιδιακς συχνότητες πο πολογίστηκαν γι τ σύνολο του λληνικο πληθυσμο.
ςτόσο, φαίνεται πς κατανομ τν γονιδιακν συχνοτήτων στος λληνες θίγγανους δείχνει μοιότητα μ τν ντίστοιχη κατανομ τς περιοχς Punjab τς νδίας κα το Δυτικο Πακιστν, π που πιστεύεται πς μετανάστευσαν. Στ διο συμπέρασμα καταλήγουν κα Σινάκος κα σύν.
Συμπέρασμα:
μελέτη λοιπν τς γλώσσας τν γονιδίων, πιτρέπει ν ναπαραστήσουμε τν καταγωγ κα τν στορία τν κατοίκων τς λλάδας. στερα π τ προηγούμενα, μπορομε ν πομε τι ποδεδειγμένα ο κάτοικοι τς λλάδας κα τς ταλίας, κα εδικότερα τς Νότιας ταλίας, δείχνουν μεγάλη γενετικ συγγένεια.
ντίθετα, εναι μεγάλη γενετικ πόσταση τν κατοίκων τς λλάδας π τος κατοίκους τς Τουρκίας κα περισσότερο τς Βουλγαρίας. τσι πιβεβαιώνονται τ στορικ δεδομένα.
Γιὰ τὴν  ἀντιγραφὴ
Φιλονόη.
Πληροφορία ποὺ ἔλαβα ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Γροθιὰ
Ὅλο τὸ ἄρθρο ἀπὸ τὸν καθηγητὴ: Ἡ δίχως διακοπὲς συνέχεια τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων.

 http://filonoi.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου