Οι εννιά στις δέκα πληροφορίες που κυκλοφορούν στο διδύκτιο είναι ψέμματα ή μισές αλήθειες. Η καταγραφή τους βοηθάει στον έλεγχο και στο ξεσκαρτάρισμα.

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

Αντισυνταγματικός κρίθηκε ο νόμος Ραγκούση από το ΣτΕ - Άμεση εφαρμογή της απόφασης από την κυβέρνηση


Την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του νόμου Ραγκούση ζήτησε ο πρωθυπουργός, ενώ εντός επτά ημερών αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα νομοσχέδιο συμβατό με τη συγκεκριμένη απόφαση.

Συγκεκριμένα, με εντολή του κ. Σαμαρά καλούνται ο υπουργός Εσωτερικών, Ευριπίδης Στυλιανίδης, και ο αναπληρωτής υπουργός Χαράλαμπος Αθανασίου, να δώσουν τις κατάλληλες οδηγίες «για την άμεση εφαρμογή της χθεσινής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας ως προς τις προϋποθέσεις απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, τόσο με την γέννηση του αλλοδαπού στην Ελλάδα όσο και με την πολιτογράφηση, έτσι ώστε να ερευνάται πλέον, μεταξύ άλλων, αν αυτοί έχουν δεσμό με το Ελληνικό Έθνος, όπως το Δικαστήριο συγκεκριμένα απαιτεί». Παράλληλα, στον κ. Αθανασίου δόθηκε εντολή να προετοιμάσει εντός επτά ημερών και να δώσει στη δημοσιότητα νομοσχέδιο συμβατό με την απόφαση του ΣτΕ.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει πληροφοριών που δημοσιεύθηκαν, με χθεσινή απόφασή της (που ελήφθη κεκλεισμένων των θυρών και δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη) η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του νόμου Ραγκούση που αφορούσαν (α) για το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές των ΟΤΑ, σε αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα και (β) τη διευκόλυνση της χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας σε αλλοδαπούς.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας από το Δ΄ Τμήμα του, που με απόφασή του είχε επίσης κρίνει αντισυνταγματικό το νόμο. Η Ολομέλεια του ΣτΕ (με προεδρεύοντα τον αντιπρόεδρο Σωτ. Ρίζο και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Ε. Αντωνόπουλο) συμφωνώντας με το Δ΄ Τμήμα έκρινε, κατά τις διαθέσιμες πληροφορίες, και τις δύο ρυθμίσεις αντισυνταγματικές. Συγκεκριμένα:

Αφ' ενός, τα άρθρα 14 ως 21 του Ν. 3838/2010 που προβλέπουν την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι από αλλοδαπούς κατά την ανάδειξη των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης κρίθηκαν αντισυνταγματικά, καθώς σύμφωνα με την Ολομέλεια, το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» επιφυλάσσεται μόνο στους Έλληνες πολίτες και δεν μπορεί να επεκταθεί και στους μη έχοντες την ιδιότητα αυτή, χωρίς αναθεώρηση της σχετικής διάταξης του Συντάγματος. Συνεπώς, οι ρυθμίσεις των άρθρων 14 έως 21 του Ν. 3838/2010 κρίθηκαν ανίσχυρες ως αντίθετες προς τα άρθρα 1, 52 και 102 του Συντάγματος.

Αφ' ετέρου, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι ο νέος τρόπος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας που προβλέπει ο επίμαχος Ν. 3838/2010 προσκρούει στις συνταγματικές επιταγές, διότι η πολιτογράφηση που προβλέπει ο Ν. 3838/2010 γίνεται με βάση αμιγώς τυπικές προϋποθέσεις (χρόνος νόμιμης διαμονής του αιτούντος αλλοδαπού ή της οικογένειας του, φοίτηση σε ελληνικό σχολείο επί ορισμένο χρόνο, ανυπαρξία καταδίκης για ορισμένα σοβαρά ποινικά αδικήματα) και χωρίς να γίνεται εξατομικευμένη κρίση για τη συνδρομή της ουσιαστικής προϋπόθεσης του δεσμού προς το ελληνικό έθνος του αλλοδαπού εκείνου που υποβάλλει αίτηση πολιτογράφησης.

Υπενθυμίζεται ότι με το Ν. 3838/2010 εισάγονταν δύο νέοι τρόποι απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, εκτός από όσους ήδη προβλέπονταν στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Ο πρώτος προβλέπει ότι «τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται και συνεχίζει να ζει στην Ελλάδα από γονείς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα και οι δύο στη χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη, αποκτά από τη γέννησή του την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον οι γονείς του υποβάλουν κοινή σχετική δήλωση». Ο δεύτερος τρόπος προβλέπει ότι «τέκνο αλλοδαπών που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στη χώρα αποκτά την ελληνική ιθαγένεια από τη συμπλήρωση του εξαετούς χρόνου φοίτησης».

Αντίθετα, η μειοψηφία των δικαστών υποστήριξε ότι η πενταετής μόνιμη και νόμιμη διαμονή σε συνδυασμό με την 6ετή φοίτηση στο ελληνικό σχολείο αποτελούν στοιχεία επαρκή να για δικαιολογήσουν ένα πραγματικό και νομικό δεσμό του αλλοδαπού με την Ελλάδα και κατά συνέπεια τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Την υπόθεση είχε κινήσει με αίτησή του προς το Συμβούλιο της Επικρατείας Έλληνας πολίτης που ζήτησε να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική η από 30.4.2010 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών που καθορίζει τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται κατά την αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο, όπως και η από 7.5.2010 εγκύκλιος του ίδιου υπουργού, η οποία δίνει το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» (μόνο για τις θέσεις δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικών διαμερισμάτων και τοπικών συμβούλων) στους ομογενείς και στους νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα υπηκόους τρίτων χωρών για την ανάδειξη τους στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση. Παρέμβαση υπέρ της επίμαχης υπουργικής απόφασης είχε ασκήσει η Ελληνική Ένωση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η αλβανικής ιθαγένειας Έντα Γκέμυ, η οποία είχε υποβάλει αίτηση για να μετάσχει στις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 στο δήμο Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Σχόλιο Εν Κρυπτώ: Την άποψή μας κατά του νόμου Ραγκούση την είχαμε εκφράσει αναλυτικά εδώ. Ευτυχώς "υπάρχουν ακόμα δικαστές στην Αθήνα", κι έτσι η αλαζονεία των πάσης φύσεως "πολυπολιτισμικών" δέχθηκε ένα γερό ράπισμα. Μένει να δούμε το περιεχόμενο του νέου νόμου που θα φέρει η κυβέρνηση, καθώς το ΣτΕ με την απόφασή του έδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές. Πάντως η εξαγγελία συμμόρφωσης με μια δικαστική απόφαση, πριν καν αυτή δημοσιευθεί, είναι εντυπωσιακή...


 http://www.enkripto.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου