Οι εννιά στις δέκα πληροφορίες που κυκλοφορούν στο διδύκτιο είναι ψέμματα ή μισές αλήθειες. Η καταγραφή τους βοηθάει στον έλεγχο και στο ξεσκαρτάρισμα.

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

House stenographer Diane Reidy Dragged Off Floor Yelling About Freemasons And God FOX NEWS VIDEO
House stenographer Diane Reidy VIDEO Dragged Off Floor Yelling About Freemasons And God bizarre outburst "Praise be to GOD!" as Congress voted | House Stenographer Removed from House Floor Yelling About God and Freemasons - VIDEO and AUDIO House stenographer unleashes bizarre outburst as Congress voted on bill to reopen government, settle debt limit

House stenographer unleashes bizarre outburst as Congress voted on bill to reopen government, settle debt limit
Reporters on hand for Wednesday night's vote captured a ranting woman — said to be House stenographer Diane Reidy — yelling on the House floor about Freemasons and God.

quote the House Stenographer: "He will not be mocked. He will not be mocked. Don't touch me. He will not be mocked," the stenographer shouted as she was taken away by U.S. Capitol Police. "The greatest deception here is not 'one nation under God.' It never was. Had it been, it would not have been." She continued, "The Constitution would not have been written by Freemasons. They go against God." "You cannot serve two masters. Praise be to God, Lord Jesus Christ."

In this image from House Television, with partial voting totals on the screen, a woman, at the rostrum just below the House presiding officer, seen between the "yea" and "nay" in a white shirt, is removed from the chamber after she began shouting.

The shutdown of the government shutdown sent one woman into meltdown mode.

The ranting woman, reportedly a House stenographer, unleashed a bizarre tirade Wednesday night — just as the chamber hurriedly voted to pass a bill to reopen the government and raise the debt ceiling.

Security officers quickly escorted her out of the House chamber following the outburst — which invoked God and the Freemasons.

"He will not be mocked! He will not be mocked!" the woman raved as she stepped onto the dais and took over the microphone on the House floor.

"Don't touch me!" she cried as the officers started to pull her away by the arms.

"This is not one nation under God. It never was," she said. "Had it been ... the Constitution would not have been written by Freemasons, they go against God."

Of the 39 men who signed the Constitution, 13 were reportedly Freemasons.

RELATED: NOTE TO POLITICIANS: BE MORE LIKE WILL SWENSON

"You cannot serve two masters!" she finished, leaving members and staffers stunned.

Rep. Gerry Connolly (D-Va.) said the stenographer is a familiar and liked figure in the House, The Washington Post reported.

The bizarre speech came as Congress passed an eleventh-hour deal to avert a disastrous default by the U.S. government on its debts.


από το youtube

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου