Οι εννιά στις δέκα πληροφορίες που κυκλοφορούν στο διδύκτιο είναι ψέμματα ή μισές αλήθειες. Η καταγραφή τους βοηθάει στον έλεγχο και στο ξεσκαρτάρισμα.

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

ΑΡΙΣΤΑΡΧΙΑ: Το πολίτευμα του μέλλοντος

Σημείωμα του εκδότη.
Αναμφίβολα , η κοινοβουλευτική δημοκρατία, έχει χρεοκοπήσει. Το έκτρωμα αυτό που θέλει να λέγεται δημοκρατία έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια αντοχής και  ανοχής όλων μας.  Ο Ελληνικός δρόμος θέλει και προτείνει την έναρξη ενός διαλόγου για την καλύτερη δυνατή  λύση του πολιτειακού μας συστήματος. Προτείνουμε την ΑΡΙΣΤΑΡΧΙΑ για την έναρξη του διαλόγου και όχι απαραίτητα την λύση.
Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε πλέον να περιμένουμε από τους επαγγελματίες «βολευτές» μας να  οδηγήσουν εμάς στην «δουλεία» και εαυτούς στο «βόλεμα» και των τρισέγγονων τους.
Ένα είναι το σύνθημα ο Λαός στην βουλή και οι επαγγελματίες πολιτικοί στον Καιάδα.
Μια πραγματική Δημοκρατία στα πρότυπα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, είναι το Μεγάλο Ζητούμενο.


Όταν οί άνθρωποι συγκρότησαν τις πρώτες κοινωνίες τις πρώτες πολιτείες, οι φύλαρχοι εσκέφθησαν διαφόρους τρόπους και μεθόδους για να τους επιβληθούν να τους διοικούν και να τους εκμεταλλεύονται, επειδή δεν μπορούσε ένας άνθρωπος να επιβλέπη τους πάντες και να κατευθύνη τα πάντα επέλεξε  μερικούς έμπιστους του και κατένειμε την ευθύνη της επιβλέψεως και της διοικήσεως ωρισμένων τομέων εις αυτούς. Την εσωτερικήν ασφάλειαν από κλοπές, ταραχές, κ.λ.π., εις τον Α, εις έναν άλλον, την συγκέτρωσιν οικονομικών πόρων εις άλλον, την εξωτερικήν ασφάλειαν και την οργάνωσιν ενός υποτυπόδους στρατού εις άλλον, κ.ο.κ. Έτσι εδημιουργήθη το αρχικόν σύστημα διοικήσεως. Σιγά-σιγά όμως αυτά όλα εξελίχθηκαν και φθάσαμε εις το πολιτεύματα των αρχαίων κοινοτήτων που μας ανέπτυξαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι και ιστορικοί, τα οποία αναφέραμε προηγουμένως.
Τα πολιτεύματα όπως αυτά, που μας έγραψαν οι ιστορικοί και οι αρχαίοι φιλόσοφοι αποσκοπούσαν εις την διοίκησιν και τον έλεγχον μιας πολιτείας ή ενός λαού σιγά-σιγά όμως η βουλιμία των ανθρώπων τους έσπρωξε να θέλουν να διοικούν περισσότερες πολιτείες και λαούς.
Εκείνοι οι οποίοι εσκέφθησαν και επέτυχαν τον έλεγχον και την εκμετάλλευσιν πολλών πολιτειών και πολλών λαών ήσαν οι αρχιτεμπέληδες, οι αρχιφιλόδοξοι, και αρχικαλοπερασάκηδες. Αυτοί  με τις θρησκείες που εξύφαιναν  κατώρθωναν να ελέγχουν και να εκμεταλεύονται οικονομικά πολλούς λαούς. Την εποχή εκείνην χρησιμοποιούσαν τις θρησκείες όπως χρησιμοποιούν σήμερα τα πολιτεύματα, την πολιτικήν τα διάφορα πολιτικά κόμματα.
Σήμερα όποιος είναι φιλόδοξος και θέλει να άρξη ενός λαού ή πολλών λαών σκαρφίζεται και σκαρώνει ένα πολίτευμα π.χ. κουμουνισμόν, σοσιαλισμόν, εθνικοσοσιαλισμόν, κ.λ.π. Τότε ανέπτυσεν μια νέαν θρησκείαν όπως ο Κρίσνα, ο Βούδας, ο Μωυσής, ο Σαούλ-Παύλος, ως αρχηγός της νέας θρησκείας.
Όπως βλέπουμε η πολιτική διεθνοποίησις  ακολούθησε την θρησκευτικήν και η ζωή των ανθρώπων της γης κατέστη οδυνηρά από την στιγμήν που μία ομάδα ανθρώπων συνδεδεμένων δυνατά μεταξύ των να κυβερνήση άρον-άρον ολόκληρη την ανθρωπότητα και έθεσε  εις εφαρμογήν αμέσως τα σχέδιά της διά την παγκοσμιοποίησιν.
Τις επιθυμίες των φυλάρχων και δη των εχόντων κοσμοκρατορικάς διαθέσεις, επλήρωσεν η ανθρωπότης με εκατόμβες αίματος, πόνον, θρήνους και βαγγητά απερίγραπτα. Δια να καθυποτάξουν τους ανθρώπους εις τις επιθυμίες των εβασάνιζαν τόσο σκληρά και απάνθρωπα που δεν υπάρχει λέξις  εις το λεξιλόγιόν μας διά να σας το παρουσιάσουμε. Στις ημέρες μας που προετοιμάζουν την ανθρωπότητα διά την Νέαν Ταξιν, την Νέαν Παγκοσμιοποίησιν, είδαμε εις τις τηλεοράσεις μας αιχμαλώτους εις το Ιράκ αλύπητα ξυλοκοπημένους δεμένους γυμνούς, όρθιους σε κολώνες και οχιές εις το δάπεδον, τις οποίες οδηγούσαν με ράβδους προς το πόδια των βασανιζομένων να τους δαγκώνουν. Και γελούσαν ξέφρενα και κατευχαριστημένοι οι αμερικανοεβραίοι βασανισταί με τους σπαραγμούς  των αιχμαλώτων από τους φρικτούς πόνους που δημιουργεί το δηλητήριον της οχιάς.
Καίτοι υπάρχουν όχι απλώς ενδείξεις αλλά και αποδείξεις  με τους δήθεν αντιτρομοκρατικούς νόμους και τα απάνθρωπα βασανιστήρια των αντιφρονούντων φυλακισμένων εις το  Γκουαντάναμο και αιχμαλώτων του Ιράκ έρχεται η νέα «ιερά εξέτασις» σύντομα, και πιο φρικτή από την προηγούμενη. Οι άνθρωποι αποβλακομένοι άλλοι από την καλοπέρασιν, άλλοι από την φτώχειαν και τα πολλά προβλήματα της βιοπάλης που τους δημιουργούν προγραμματισμένα οι εξουσιασταί-Τραπεζίται, και όλοι μαζί με αυτούς που τους ελέγχουν το νου βάσει των μελετών των ινστιτούτων «ΤΑΒΙΣΤΟΚ» και των ελεγχομένων ΜΜΕ, δεν αντιδρούν και οδηγούνται αθόρυβα εις την ΝΕΑ ΤΑΞΗ, ως πρόβατα διά σφαγήν.
Από αρχαιοτάτων χρόνων  οι φύλαρχοι των πολιτειών προσπαθούσαν διά της βίας να υποτάξουν τις γειτονικές πολιτείες και να επεκτείνουν την κυριαρχίαν των. Έτσι άρχισαν οι πόλεμοι. Κατά τους πολέμους αυτούς ελάμβαναν χώραν πολλά έκτροπα και βασανισμοί των αντιπάλων των. Με το πέρασμα του χρόνου και  την ανάπτυξιν του πολιτισμού σιγά-σιγά πρώτοι οι Έλληνες επέβαλαν ένα δίκαιον του πολέμου. Άγραφο μεν αλλά το εσέβοντο σχεδόν όλοι οι εμπόλεμοι μέχρι τον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο που οι νικηταί έγραψαν μερικούς κανόνες εις το χάρτη της ΚΤΕ, όπως π.χ. τον σεβασμόν των αιχμαλώτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ηττημένων, κ.λ.π. Όλα αυτά ετηρούντο μέχρι ότου οι Αμερικανοεβραίοι απέκτησαν την μονοκρατορίαν επί της γης, μετά όχι απλώς εξέχασαν όλα αλλά και υπερέβησαν τους προηγούμενους εις αυταρχισμόν, αλλαζονίαν και εγκληματικότητα εις το Αφγανιστάν, Ιράκ, Παλαιστίνη, Λίβανον, κ.λ.π.
Οι Σιωνισταί απαιτούν πλέον ωμά και ξεκάθαρα να τους αναγνωρίσουμε όλοι οι άνθρωποι ως μόνους κυρίους της γης και αναμφισβητήτους και ανεξελέκτους κοσμοκράτορες. Πας όστις αμφισβητήση την κυριότητά των επί της ζωής του και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του, χρίζεται αμέσως ως τρομοκράτης και επικίνδυνος διά την ανθρωπότητα και…. Οι λαοί όλοι υπό την κυριαρχίαν των θα διαμελισθούν όλοι εις μικρά κράτη-κρατίδια βάσει των συμφερόντων των Σιωνιστών διά να τους εκμεταλλεύωνται και να μην δύνανται να οργανώσουν σοβαράν αντίστασιν κατ’ αυτών, ώστε με έναν μεγάλον στρατόν καλώς εξοπλισμένον να δύνανται να καθυποτάζουν εύκολα τους απειθαρχούντας και να τους βασανίζουν απάνθρωπα και παραδειγματικά ως τρομοκράτας.
Από της εμφανίσεώς των επί της γης οι Σιωνισταί έχρισαν τον λαόν τους «περιούσιον» και επεδίωξαν την κοσμοκρατορίαν, χρίζοντας όλους τους αρνούμενους  να υποταχθούν εις τας επιθυμίας των, αρχικώς ως ληστάς και τους εσταύρωναν, αργότερα ως αιρετικούς. Όταν εδραίωσαν την πρώτη αυτοκρατορίαν των καλυμμένην με την λεοντήν της «Νέας Ρώμης» ως «Χριστιανικής αυτοκρατορίας» και αφού τους βασάνιζαν απάνθρωπα με την ιεράν εξέτασιν τους πετούσαν ζωντανούς εις την πυράν και τους έκαιγαν διασκεδάζοντες. Τώρα εις την Νέαν Αυτοκρατορίαν των τους ονομάζουν τρομοκράτας όπως τους Παλαιστίνιους που ζητούν την ελευθερίαν των και να ζουν ελεύθεροι εις τα εδάφη των προγόνων των, Λιβανέζους,. Μα! και οι Εβραίοι θέλουν να ζήσουν εις τα εδάφη των προγόνων των. Ναι έτσι τους πληροφορούν με την προπαγάντα των. Ουδέποτε τα εδάφη της Παλαιστίνης υπήρξαν ως εβραϊκές ρίζες αλλά ως κατακτηθέντα εδάφη υπό των προγόνων των, ως κατακτηθέντα εδάφη και μάλιστα και τότε έσφαξαν όλους τους κατοίκους των πόλεων που κατέκτησαν, όχι μόνον, αλλά και όλα τα ζώα των. Το περίεργο δε, είναι ότι το γράφουν με υπερηφάνειαν εις την βίβλον των. (Διαβάστε Παλαιάν Διαθήκην Δευτ. 13, 16-18 «…να σφάξετε αλύπητα τους κατοίκους εκείνης της πόλεως καθώς και τα ζώα της. Θα καταστρέψετε την πόλιν μαζί με ότι βρίσκεται σ’ αυτήν». Ιησ.-Ναυή, 24-27. «Οι Ισραηλίτες θανάτωσαν όλους τους κατοίκους της Γαϊ στους αγρούς και στην έρημον». Ιησ.-Ν. 12,8-24. «Οι βασιλιάδες που νικήθηκαν ήταν της Ιεριχούς, Γαϊ, Χεβρώνας συνολικά τριανταένας βασιλιάδες»). Σκεφθείτε τους κατοίκους  31 μικρών βασιλείων έσφαξαν τότε, από που και ως που είναι η περιοχή της Παλαιστίνης των πατέρων των, ως σφαγείς την κατοίκησαν τότε, ως σφαγείς την κατοικούν και σήμερα, γιατί το ανέχεσθε άνθρωποι; Και οι λαοί που το διαβάζουν, όχι εις τα βιβλία ιστορικών και συγγραφέων αλλά εις τα ιερά βιβλία των δεν συνειδητοποιούν την βαρύτητα των εγκλημάτων των και τα θεωρούν ως υποχρεωτικά και τιμητικά, όπως και τα σημερινά εγκλήματά των και την γενοκτονίαν των Παλαιστινίων μπρος στα μάτια ολοκλήρου της ανθρωπότητος.
Οι ίδιοι οι Εβραίοι γράφουν εις την βίβλον των – Π.Δ – ότι αυτοί συγκροτήθηκαν ως λαός από τον Μωυσήν. Ο Μωυσής όμως έζησε, αποδεδειγμένα από όλες τις ιστορικές πηγές ακόμη και τις εβραϊκές, τον Συρρέ, τον Ιώσηπον τον ιστορικό τους, τον Φρόϋντ, κ.τ.λ. μαζί με τον εξάδελφό του Φαραώ της Αιγύπτου Ραμσή Γ΄(Μενεφθά). Ο Ραμσής Γ΄ όμως έζησε  περί το 1200 π.χ. άρα και ο Μωυσής. Ο δε Αβραάμ που θέλουν ως γεννήτορά των εις τα παλαιά  βιβλία των γράφουν  ότι έζησε το 1600 π.χ. Τώρα το έκαναν 1800 π.χ. επομένως η πιο παλαιά ημερομηνία αρχής της εμφανίσεώς των επί της γης είναι το 1800 π.χ. και η συγκρότησίς των εις ένα λαόν από τα σκύβαλα όλων των λαών, εξ ου και αι 12 φυλαί του Ισραήλ, υπό του Μωυσέως έγινε γύρω εις τα1200 π.χ.
Επομένως προ του 1200 π.χ. η περιοχή της μέσης Ανατολής εκατοικείτο από κάποιους άλλους λαούς, τους οποίους οι οπαδοί του Μωυσή κατέσφαξαν σιγά-σιγά διά να εγκατασταθούν αυτοί. Ο K.W. WHITELAM στο βιβλίο του «Η Επανάσταση του ΑΡΧΑΙΟΥ ΙΣΡΑΗΛ» γράφει: «… η συγγραφή της ιστορίας, γραπτής ή προφορικής, του παρελθόντος ή του παρόντος είναι η ίδια μια πολιτική πράξη…. Σε κάθε περίπτωση, όμως αυτή η έντονη συζήτηση έχει βαθύτατες πολιτικές προεκτάσεις, οι οποίες σπανίως αναδύονται στην επιφάνεια…» σ. 31. «Δεν φθάνει ότι το έθνος είναι μία κοινότητα στον χώρο της φαντασίας. Αυτή η φαντασία προβάλλεται στο παρελθόν, διά να προσδώσει νομιμοποίηση και δικαίωση στο παρόν». Οδήγησε στην κατασκευή ενός φανταστικού παρελθόντος, που έχει μονοπωλήσει τον χώρο των βιβλικών σπουδών, ενός φανταστικού παρελθόντος πού έφθασε στο σημείο να κυριαρχήση και να αποκλείση τη Παλαιστινιακή ιστορία. Η ιστορία  της μεγάλης πλειοψηφίας των κατοίκων της περιοχής δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο ιστορικής συγγραφής, επειδή κάτι τέτοιο δεν ταίριαζε με τις ενασχολήσεις και τα ενδιαφέροντά των δυτικής εμπνεύσεως ακαδημαϊκών σπουδών. Δεν είναι εύκολο να καταδείξη κανείς τους δεσμούς μεταξύ των βιβλικών σπουδών και του πολιτικού πλαισίου μέσα στο οποίο πραγματώνονται και από το οποίο αναπόφευκτα διαμορφώνονται. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι σχέσεις αυτές είναι υπόγειες και όχι φανερές… Οι βιβλικές σπουδές έχουν κρατηθή έξω από όλα αυτά, ως ένα είδος ακαδημαϊκού γκέτο, μακρυά από αυτές τις νεώτερες τάσεις… έξω από συμφέφοντα –αντικειμενικότητα της ακαδημαϊκής γνώσης» (σ. 52) «… η κατασκευή του παρελθόντος υπήρξε μία πολιτική πράξη…» (σ. 53). Υπ’ όψιν ότι ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου είναι ιστορικός και μελετητής των Βιβλικών Σπουδών.
Οι Εβραίοι κατοίκησαν μετά από πολλές μάχες με τους Φιλισταίους ,τους σημερινούς Παλαιστινίους, μόνον ένα μικρό μέρος της Παλαιστίνης και ουδέποτε κατοίκησαν ολόκληρη την Παλαιστίνη που διεκδικούν αδίκως σήμερα, όχι μόνον διότι δεν κατόρθωσαν να την καταλάβουν ολόκληρη αλλά και διότι ήσαν ολιγάριθμοι. Ο Ιώσηπος κατά την περίοδο της ακμής των λέει ότι ήσαν μόνον 300.000. Ουσιαστικά οι Εβραίοι κατοίκησαν σταθερά ένα μικρό μέρος της Παλαιστίνης γύρω από την Ιερουσαλήμ από την επιστροφήν των από την αιχμαλωσία της Βαβυλώνος το 358 π.Χ. μέχρι το 72 μ.Χ. οπότε τους διέσπειρε εις όλους τους λαούς ο Ρωμαίος στρατηγός Τίτος, υιός του αυτοκράτορα.
Πριν από την αιχμαλωσία των από τον Ναβουχοδονόσορα ήσαν συνεχώς περιπλανώμενοι εις την μέσην Ανατολήν από μέρους εις μέρος. Όταν αντιλαμβάνοντο ασθενείς πόλεις επετίθεντο, τις κατελάμβαναν, έσφαζαν όλους τους κατοίκους των και κατοικούσαν μέχρι να τους επιτεθούν άλλοι ισχυρότεροι, οπότε έφευγαν και μετακινούντο πιο μακρυά ως ποιμένες κτηνοβατούντες εις αραιοκατοικημένες περιοχές ή πιο ασθενείς λαούς τους οποίους εξολόθρευαν.
Επομένως όταν μιλούμε  διά εβραϊκό κράτος εννοούμε μόνον τα χρόνια από το 538 π.Χ. μέχρι το 72 μ.Χ. Μόνον 610 χρόνια μέσα στην αιωνιότητα εκατομμυρίων ετών που ζουν οι άνθρωποι εις την περιοχήν της Μέσης Ανατολής, και αυτοί δεν έζησαν τελείως ελεύθεροι, από το 322 π.Χ. μέχρι το 140 π.Χ. ήσαν υπό την κυριαρχίαν των Ελλήνων των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τους οποίους τους ελευθέρωσαν οι Μακαβαίοι περί το 140 π.Χ. («Έξοδος 22,18»). Όποιος κτηνοβατεί θα θανατώνεται». Το γράφουν στην Βίβλο να τους φοβίσουν διά να σταματήσουν την κτηνοβασίαν. Αυτοί είναι οι πρόγονοί των. Κατά την εποχήν αυτήν οι Εβραίοι εξελληνίσθησαν ως προς την γλώσσαν των και εν μέρει κατά τα ήθη και έθιμά των.
Τότε οι Εβραίοι διά πρώτην φοράν εις την ιστορίαν των έμαθαν να πλένωνται και να κάνουν μπάνιο, να γυμνάζωνται και να ασχολούνται με τα γράμματα. Μέχρι τότε όλα αυτά ήσαν άγνωστα εις αυτούς και απαγορευμένα από την θρησκείαν των, (Βίβλος – Παλαιά Διαθήκη: Β ΜΑΚΑΒΑΙΩΝ, παράγραφος 4.19 . Ο Ιάσων εισάγει Ελληνικά «Έθιμα (ο Ιάσων ήσαν αρχιερέας των Εβραίων).» ….10. ο Ιάσονας με την εξουσίαν που του δόθηκε υποχρέωσε τους συμπατριώτες του να ζουν όπως οι Έλληνες …..12. Ίδρυσε με μεγάλο ενθουσιασμό γυμναστήριο κάτω από την ακρόπολη….. 14. Ο ασεβής Ιάσονας δεν ήσαν σωστός αρχιερέας. Από την υπερβολικήν διαφθοράν του άκμαζε τόσο πολύ ο Ελληνικός τρόπος ζωής και επικρατούσαν τα εθνικά (Ελληνικά) έθιμα. Αδιαφορούσαν διά τον ναόν, παραμελούσαν τις θυσίες κι έτρεχαν να συμμετάσχουν στην απαγορευμένην από τον Νόμον μας, χορηγία της παλαίστρας, όταν τους καλούσε ο ήχος του δίσκου. 15. Περιφρονούσαν τις πατροπαράδοτες αξίες και εκτιμούσαν αφάνταστα τις Ελληνικές τιμές. 16. Γι’ αυτόν τον λόγον  τους βρήκαν συμφορές……18. Κάθε τέσσερα χρόνια γίνονταν αθλητικοί αγώνες στην Τύρο… εκείνος ο αχρείος Ιάσονας  έστειλε εκπροσώπους από τα Ιεροσόλυμα….Β ΜΑΚΑΒΑΙΩΝ 4, 10-19).
Από την Βίβλο -Π.Δ. των ιδίων των Εβραίων, το ιερό τους βιβλίο λοιπόν, μαθαίνουμε επίσημα ότι οι Εβραίοι έμαθαν να πλένονται να γυμνάζονται και να ζουν ως πολιτισμένοι μόλις τον 2ο αιώνα π.Χ. και ότι μέχρι τότε τους απαγόρευαν αυτά τα έθιμά των και η θρησκεία των, παρακαλώ. Και τους τα επέβαλε διά της βίας ο αρχιερέας των Ιάσων (Ελληνικό όνομα) τον οποίον τους τον επέβαλε  ο Αντίοχος (Δι’ αυτό πιθανόν να ήτο Έλλην και δι’ αυτό τον πολέμησαν σκληρά μετά). Σήμερα διδάσκεται η ανθρωπότης ότι ο πολιτισμός των Ελλήνων εκείνων ήταν εβραϊκός και τους τον έκλεψαν οι Έλληνες φιλόσοφοι και καπέλωσαν τους Ολυμπιακούς εις την επιτροπήν των «Αθανάτων» με Εβραίους και τον Ζακ Ρογκ ως πρόεδρό της, Πώ. Πώ. Πώ, Θεέ μου… Αδιαντροπιά και Αναίδεια. Τόσο πολύ εμωράνθηκαν οι άνθρωποι και τους θαυμάζουν, διδάσκουν στα παιδιά των τις επιθυμίες των και τους υπηρετούν ως δούλοι των; Και οι Μασόνοι καμαρώνουν από τις υψηλές καρέκλες των τα κατορθώματά των και μας παρουσιάζονται στους τηλεοπτικούς σταθμούς καμαρωτοί ως μεγάλοι!!!!
Το πότε οι Σιωνισταί απεφάσισαν να γίνουν κοσμοκράτορες, πως σχεδίασαν και μεθώδευσαν την επιτυχίαν των, ποιες ανθρώπινες ψυχικές αδυναμίες εκμεταλεύτηκαν, ποιες κατηγορίες ανθρώπων τους βοήθησαν και ποιοι τους στηρίζουν μέχρι σήμερα, διότι μόνοι των  είναι τόσο ολίγοι που δεν θα επετύχαιναν τίποτα. Και πως πρέπει να αντιδράσουν οι άνθρωποι διά να μην τους μετατρέψουν εις υποζύγια, εις σφάγια διά προμήθεια οργάνων, (καρδιές, νεφρά κ.τ.λ.) διά μεταμόσχευσιν, προς σωτηρίαν των ασθενούντων κοσμοκρατόρων, όταν καταστούν κοσμοκράτορες. Η ανθρωπότης  δεν δύναται να σωθή από τα γαμψά νύχια των Σιωνιστών με τα σημερινά πολιτεύματα, διότι τα ελέγχουν απόλυτα με τους οργανωμένους εις τις διεθνείς «φιλανλθρωπικές» εταιρείες οργανώσεις των, μασόνων παντός τύπου, Ρόταρυ, Ιλουμινάτι κ.λ.π.
Διά να σώσουμε την ανθρωπότητα από την Νέαν Ιεράν εξέτασιν (την αντιτρομοκρατίαν) πού έρχεται σύντομα και πιο απάνθρωπος από την προηγουμένην πρέπει να μελετήσωμεν ένα νέον πολίτευμα το οποίον να μη δύναται με κανέναν τρόπον να το ποδηγετήση (καπελώση), να το ελέγξη το κεφάλαιον, δηλαδή οι Διεθνοίς εβραίοι τραπεζίτες. Αυτή η ανάγκη έχει επισημανθή διεθνώς από πολλούς λόγιους της εποχής μας, όλοι όμως πιστεύουν ότι αυτό είναι αδύνατον, πλην των Ελλήνων.
Το 1998 εις το πόνημά μου «Άνθρωπος και επιστήμη» εις το τέλος της κοινωνικής μελέτης μου, δύο σελίδες προ της επιστημονικής έγραφα, και το ίδιο επαναλαμβάνω και εις το «Αφύπνισις» ξανά δύο σελίδες προ της επιστημονικής μελέτης μου, σ. 1076  «Κάθε φορά που η ψυχή της ανθρωπότητος εξαντλείται, εις τον Ελληνισμόν αναζητείται η ανανεωτική πνοή διά την ανανεωτικήν πορείαν.  Ο Ελληνισμός είναι η ανεξάντλητος πηγή πνεύματος και μεγάλων διανοημάτων, από τα οποία οικοδομείται και προάγεται ο πολιτισμός και η Αρετή του ανθρώπινου γένους».
Βεβαίως όταν τα έγραφα αυτά προ 12 ετών και τα δημοσίευσα προ 10 ετών δεν πίστευα ότι τα γεγονότα θα έτρεχαν τόσο γρήγορα ώστε το 2008 να δύναμαι να θέσω υπ’ όψιν σας ολοκληρωμένο πολίτευμα που να δύναται να απαλλάξη την ανθρωπότητα από την εκμετάλευσιν των εξουσιαστών τραπεζιτών, από κάθε άλλου είδους εκμετάλευσιν, και να προστατεύη πλήρως τα δικααιώματα των εργατών και των πτωχών, αφού διά πρώτην φοράν ιστορικά θα συμμετέχουν και αυτοί με εκπροσώπους των εις την Βουλήν των εκπροσώπων που θα νομοθετή διά όλα τα δικαιώματά των και τις απολαβές των (μισθούς) και θα ψηφίζουν οι ίδιοι αυτούς τους νόμους.
Ενώ όλα τα μέχρι σήμερα πολιτεύματα κόπτονται, δήθεν, υπέρ των δικαιωμάτων των εργατών, κανένα όμως εξ αυτών των εργατοπατέρων ούτε και το κουμμουνιστικόν προβλέπει εις την βουλή του που νομοθετεί να συμμετέχουν κατ’ αναλογίαν των εργαζομένων από όλους τους κλάδους και ειδικότητες εκπρόσωποί των και να ψηφίζουν εις όλους τους νόμους. Εις την Αρισταρχίαν μάλιστα θα συμμετέχουν με κλήρωσιν, όχι ψηφοφορίαν, ώστε να μην εκλέγωνται οι πουλημένοι, αλλά άπαντες με την σειρά που θα κληρωθούν.
Σήμερα τέλος το 2008, σας προτείνω ως βάσιν ένα πολίτευμα το οποίον και με τις δικές σας προτάσεις και την συνεχή επεξεργασία του να βελτιωθή τόσο ώστε να καταστή το καλλίτερον από όλα όσα χρησιμοποιήθηκαν μέχρι σήμερα και ικανόν να απαλλάξη την ανθρωπότητα από τα γαμψά νύχια των εβραιοτραπεζιτών, την παγκοσμιοποίησιν, την ιεράν εξέτασιν, την συνεχή σκλαβιάν, εις τους οργανωμένους χαφιέδες και ρουφιάνους συμπατριώτας, την φτώχειαν, την δουλικότητα, την δουλοπρεπήν δουλείαν των εργατών, την εξάρτησιν από τις τράπεζες, την κατευθυνομένην ακρίβειαν και δι’ αυτής την αφαίμαξιν του ιδρώτος, του αίματος και της ίκμάδας των λαών και κυρίως των εργαζομένων και των φτωχών, να καταργήση τις  ιδιωτικές τράπεζες, να θέση όριον (πλαφόν) πλούτου εις ιδιώτας και  επιχειρήσεις και να σταματήση τους ανεξέλεγκτους εξοπλισμούς.
Εις  την έκδοσιν του πονήματός μου «Άνθρωπος και Επιστήμη», το 2000, πρότεινα ένα νέον πολίτευμα, το οποίον ωνόμασα, «Φυσικόν Σοσιαλισμόν» το οποίον επανέλαβα και εις τις επόμενες εκδόσεις ως και εις το «Αφύπνισις». Το 2006 ο Αριστοτέλης Ιλαρίδης εδημοσίευσε μιαν πρότασιν διά ένα βελτιωμένο πολίτευμα με καλές βάσεις διά περαιτέρω βελτίωσιν το ακόλουθον.
Εις τις εκλογές οι οποίες θα γίνωνται με καθολικήν ψηφοφορία ως και τώρα, θα εκλέγονται οι Δήμαρχοι με τους δημοτικούς συμβούλους και εκλέκτορες όχι βουλευτές. Οι εκλέκτορες και οι υποψήφιοι θα είναι γραμμένοι όλοι εις έναν κατάλογον (λίστα) και θα γράφεται όποιος εκ των πολιτών επιθυμεί, αρκεί να πληρή ωρισμένα προσόντα. Απαιτείται μεγάλη προσοχή εις την επιλογήν των προσόντων. Ο κ. Ιλαρίδης προτείνει τα εξής:
1) Να είναι Έλλην υπήκοος, εγώ αντιπροτείνω, Έλλην το γένος και άτομο άμεμπτου ηθικής με καθαρόν ποινικόν μητρώον.
2) Να έχη τουλάχιστον δεκαετή επαγγελματικήν καριέρα αποδεδειγμένα και να έχει την γενικήν εκτίμησιν του επαγγελματικού του χώρου.
3) Να έχη εκπληρώση πλήρως  τις  στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Οι ψυχανομαλίες πάσης φύσεως να αποκλείωνται. Το ΠΑΣΟΚ ετοποθέτησε Υπουργόν Πολιτισμού, παρακαλώ, για 3,5 χρόνια έναν Εβραίο Έλληνα υπήκοο που διά να μη υπηρετήση εις τον στρατό προσποιήθηκε τον τρελό και απηλάγη ως ψυχοπαθής. Αυτός που δεν ντρέπεται και αυτοξευτελίζεται ο εβραίος Υπουργός μας κύριε Παπανδρέου, διά να πετύχη κάτι, που ουσιαστικά άν ήταν Έλληνας θα επιζητούσε μόνος του, δηλαδή να υπερετήση εις τον στρατόν, ως Υπουργός και μάλιστα Πολιτισμού πού έχει πολλές δυνατότητες, τι θα κάνη διά τα συμφέροντά του εις βάρος του Ελληνισμού; Βέβαια τον χειροκρότησαν οι Πασοκζήδες.
4) Να διαθέτη πτυχίον ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής. Αντιπροτείνω να είναι άριστος εις τον τομέα του (επάγγελμα του) με εφευρέσεις  ή πρωτοτυπίες και ας μη έχη πτυχία και ας είναι αγράμματος ή εργάτης αρκεί να είναι ηθικός, ενάρετος, εργατικός και ανθρωπιστής. Τα ηθικά προσόντα να προτιμώνται των πτυχίων.
5) Βάσει της φορολογικής του δηλώσεως να αποδεικνύεται η οικονομική του κατάστασις και να δικαιολογήται το «πόθεν έσχες».
6) Να μην είναι μέλος κάποιας μυστικής θρησκευτικής ή άλλης παραπολιτικής οργανώσεως. Προσθέτω ένα ακόμη απαραίατητον:
Ο υποψήφιος να εξετάζεται από επιτροπήν ιατρών και πρέπει υποχρεωτικά να είναι ψυχικά και σωματικά υγιής και φυσιολογικός προς όλα, και ακόμη ο υποψήφιος να είναι ηθικός ενάρετος και εργατικός.
Αυτά τα προσόντα πιστεύω ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικά και να προστεθούν και άλλα αν τυχόν κριθούν απαραίτητα, όπως αυτά που γράφει ο Πλάτων διά τους Αθηναίους, και  συν τοις άλλοις αποκλείει και τους αλλοδαπούς. Μήπως θα πρέπει να απομακρυνθούμε από τις  απατηλές σειρήνες των κοσμοκρατόρων. Περί δημοκρατίας και περί δικαιωμάτων των αλλοδαπών διότι έχουν σχεδιάσει να μας διαλύσουν ως λαόν με τα εκατομμύρια αλλοδαπούς που φέρνουν στην χώρα μας, βάσει του σχεδίου «Φεδώρα» και να τους οπκλείσουμε από την διοίκησιν της χώρας μας; Αν και έχουν Ελληνοποιήσει τόσους πολλούς κρυφίως που μας διοικούν ήδη με αυτούς εδώ και πολλά χρόνια. Και για να σας το αποδείξω ψάξτε να βρήτε τις  ρίζες των ανωτάτων αρχόντων μας, δεν θα βρήτε κανενός  άλλου πλην του Σαρτζετάκη. Τους προγόνους όλων τους έχουν μετακινήσει από άλλη χώρα εις την Ελλάδα και εις την Ελλάδα  τους μετακίνησαν από νότιες επαρχίες όπου διέμεναν γιά μερικά χρόνια, εις βόρειες ή αντιστρόφως, και ξανά τους μετακίνησαν μέχρι να χαθούν τα ίχνη των, διά την εβραϊκήν η τουρκομογγολικήν καταγωγήν των όπως και του τουρκομογγόλου που ετοιμάζουν διά αρχηγό μεγάλου κόμματος μετά τον εβραίο.
Μετά την προσεκτικήν μελέτη της πολιτείας του Αριστοτέλους και του Πλάτωνος, όλων των πολιτευμάτων που εδημιούργησαν οι άνθρωποι της προτάσεως Ιλαρίδη και του τρόπου διοικήσεως της σημερινής ανθρωπότητος κατέληξα εις ένα Νένον πολίτευμα, το οποίον αποφεύγει τα  βαριά ελατώματα των άλλων και προστατεύει τους ανθρώπους  από την εκμετάλευσιν του κεφαλαίου και των φυλάρχων.
Η βασική φιλοσοφία του Νέου Πολιτεύματος του μέλλοντος είναι η μέθοδος που πρέπει να ακολουθήσουμε διά να επιλέξουμε τους Αρίστους μιας κοινωνίας. Εάν εις αυτό πετύχουμε τότε εύκολα κτίζουμε διά κληρώσεως μίαν πραγματική Δημοκρατίαν δικαίαν προς όλους τους πολίτας της, ευημερούσαν και απηλαγμένην από την εκμετάλλευσιν των αδυνάτων υπό των ισχυρών κσι δη των ωργανομένων σκωλήκων εις τις διάφορες μυστικές εταιρείες οργανώσεις.
Βεβαίως  η πρότασή μου αυτή θα πολεμηθή σκληρά και με όλα τα μέσα, πιστόλια, μικρόβια, συκοφαντίες και άφθονο χρήμα, διότι οι κοσμοκράτορες δεν θα αφήσουν το θήραμα ( την εκμετάλευσιν των λαών)  να ξεφύγει από τα νύχια των τόσο εύκολα χωρίς να εξαντλήσουν όλες τις πανούργες, απάνθρωπες και ανθρωποκτόνες εμπειρίες των, όσα χρήματα και αν τους στοιχίσουν. Θα βλέπετε τους τηλεπαρουσιαστάς να ξελαρυγγίζωνται στις τηλεοράσεις με ύφος παντογνώστη και αδέκαστου κριτή, καθημερινώς βάλλοντας κατά της Νέας Πολιτείας πιό σκληρά και με μεγαλυτέραν μανίαν από ό,τι επιτίθενται σήμερα κατά του Πρωθυπουργού Καραμανλή δια να τον εξαναγκάσουν εις παραίτησιν, επειδή εστράφη προς την Ρωσίαν και χάνουν οι εξουσιασταί το πλούσιον φιλέτον των ορυκτών της Ελλάδος και την Στρατηγικήν της θέσιν, ώστε να τοποθετήσουν άλλον με εβραϊκόν αίμα στις φλέβες του και δεδοκιμασμένον όργανόν των από το ΠΑΣΟΚ ή και την Νέαν Δημοκρατίαν, αφού προωθήσουν στην αρχηγίαν της κρυφοεβραιόπουλον πού ήδη εκολάπτεται.
Ως ένα βασικόν πολίτευμα που δεν θα δύναται να ελέγξουν οι κοσμοκράτορες και θα εξασφαλίζη συγχρόνως  τα ανθρώπινα δικαιώματα πραγματικά και την ελευθερίαν των πολιτών προτείνω το:
Ο λαός να μην ψηφίζη βουλευτάς ούτε εκλέκτορας κατά Ιλαρίδη, αλλά αντιπροσώπους. Η ψηφοφορία να είναι καθολική και υποχρεοτική, ως είναι σήμερα, και να εκλέγωνται το 10% των ψηφοφόρων ως αντιπρόσωποι του λαού κατά (δήμους) από έναν κατάλογον-λίστα εις τον οποίον θα γράφεται με αίτησιν του, όποιος επιθυμεί ελεύθερα  αρκεί να εκπληροί τις προϋποθέσεις που προαναφέραμε και κατόπιν ελέγχου αυτών υπό της εκλογικής επιτροπής ήτις θα συγκροτήται διά κληρώσεως από τους απερχομένους της εκκλησίας του λαού.
Αφού καταμετρηθούν οι σταυροί, το 10% των πλειοψησησάντων θα κυρίσσωνται ως αντιπρόσωποι του λαού διά κάθε επαρχία ή δήμον. Οι αντιπρόσωποι όλου του κράτους θα αποτελούν την εθνικήν αντιπροσωπείαν ή την εκκλησία του λαού ή θα έχη όποιον άλλον τίτλον πού προτιμάτε. Εις μικρούς λαούς δυνατόν να εκλέγωνται περισσότεροι αντιπρόσωποι π.χ. 15% ενώ εις μεγάλους λαούς νε εκλέγωνται ολιγότεροι, όχι όμως ολιγότεροι του 7%.
Εάν ένας λαός έχε 10.000.000 ψηφοφόρους θα εκλέγη δια την εθνικήν του αντιπροσωπίαν 1.000.000 αντιπροσώπους, τους εκλεκτότερους του λαού, τους Αρίστους. Όλη η φιλοσοφία του νέου συστήματος είναι να μορφώσουμε τον λαόν και να τον διδάξουμε να εκλέγη τους Άριστους της κοινωνίας του. Αν πετύχουμε εις αυτό τότε θα έχουμε το πιό τέλειο πολίτευμα, την Αρισταρχίαν του Σωκράτους διότι από δω και πέρα όλες οι εξουσίες θα πηγάζουν από αυτούς τους αρίστους και διά όλα τα σοβαρά θέματα αυτού του λαού θα αποφασίζουν αυτοί οι Άριστοι της κοινωνίας και όχι οι αγράμματοι, οι απληροφόρητοι, οι λογής λογής πνευματικά ανάπηροι και ψυχανόμαλοι.
Δεν θα υπάρχουν κόμματα διά να εκμεταλλεύωνται καταστάσεις ούτε θα είναι δυνατόν εις το κεφάλαιον να εξαγοράση τις συνειδήσεις ενός εκατομμυρίου πλέον μορφωμένων ανθρώπων και με έντονην πρωσοπικότητα. Δεν θα έχουμε κόμματα με καμμία δικαιολογία. Το ότι οι Αθηναίοι επέτρεψαν πολιτικά κόμματα το πληρώσαν ακριβά. Ήτο και αυτό ένα από τα σοβαρά ελαττώματα της δημοκρατίας των.
Το κόμμα κάποτε που κυριαρχούσε ο ιδεαλισμός εις την ανθρωπότητα συνεκροτείτο από ανθρώπους που εδιαφέροντο διά το πως θα αναπτύξουν τον πολιτισμό, να τον διαδόσουν και εις άλλους λαούς και το πως θα βελτιώσουν την ζωήν των πολιτών των αν και τότε υπεισήρχετο το προσωπικόν συμφέρον εις τας αποφάσεις των, πολλώ μάλλον σήμερα που ο κόσμος μας είναι υλιστικός. Είναι τελείως διαφορετικόν το να σκεφθή κάτι καλό για την ανθρωπότητα ένας άνθρωπος και να θελήση να το επιβάλη προς το καλόν αυτής, έστω και αν έχει και αυτός κάποιο όφελος από την επιβολή του, (ασφαλώς θα έχη, αν μη τι άλλο την δόξα), και άλλο να σκεφθή ομάδα ανθρώπων συγκροτημένη και ενεργούσα ως σύνολον διότι η ομάδα πρώτα σκέπτεται πως θα επιβληθή στον λαόν, τι θα κερδίση και μετά σκέπτεται να βρή μία φόρμουλα που να πείση τον λαόν και να τη ακολουθήση διά να πετύχη τον σκοπόν της που προαναφέραμε.
Εάν δε σκεφθούμε ότι σήμερα, λόγω της μεγάλης καλλιέργειας του υλισμού, οι πολλοί άνθρωποι τρέχουν και απολλοτριώνουν την προσωπικότητά των εις ομάδες διά να αναδειχθούν και να πλουτίσουν και οι ομάδες διά γα γίνουν ισχυρότερες συνασπίζονται διεθνώς και δκοικούνται όλες από μία διεθνή ομάδα 13 οικογενειών οι οποίοι ενδιαφέρονται διά τα δικά των συμφέροντα και μόνον. Τότε έχουμε ανάγλυφη  μπροστά μας την εικόνα  της εκμεταλλεύσεως των λαών υπό των ολίγων συνησπισμένων, καθ’ οιονδήποτε τρόπον. Επομένως εις την Νέαν Δημοκρατίαν που εμείς προτείνουμε ΔΕΝ θα υπάρχουν κόμματα.
Εάν επιτρέψουμε  κόμματα ή δημιουργηθούν εις το μέλλον η «Αρισταρχία» καταστρέφεται και επανερχόμεθα εις το σημερινό κοινοβουλευτικόν πολίτευμα διά τους κάτωθι λόγους:
α. Πρέπει τελικά να συνειδητοποιήσουμε άπαντες οι άνθρωποι ότι την ανθρωπότητα σήμερα  δεν την διοικούν οι λαοί με την ψήφο των πού μας κοροϊδεύουν, αλλά τα οργανωμένα συμφέροντα (το κεφάλαιον) μέσω των οργανομένων πολιτικών κομμάτων με τα οποία καλύπτουν όλες τις διάφορες τάσεις των λαών και εις όποιον και αν ταχθούμε και εις το πλέον ελεύθερον κατά την γνώμη μας, δυστυχώς και αυτό είναι παράρτημα των ιδίων εξουσιαστών. Συμπληρώνεται δε ο έλεγχος της ανθρωπότητος με τ ις μυστικοφανερές οργανώσεις τύπου Μασονίας-τεκτονισμού και τις αναρχικές (τρομοκρατικές-κουκουλοφόρους), τα διαμαρτυρούμενα παιδιά του λαού, εάν επιτρέψουμε κόμματα εις την «Αρισταρχια», δεν θα κατανέμεται ομοιόμορφα η δικαιοσύνη και ο πλούτος, ξανά, εις τον λαό, και ξανά θα έχουμε προνομοιούχους. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά λάθη της Αθηναϊκής Δημοκρατίας και αυτό επηρέαζε, συν τοίς άλλοις, τις άδικες αποφάσεις κατά των επιφανών ανδρών και των αγωνιστών των Αθηναίων.
β. Εφ’ όσον θα λειτουργούν κόμματα και θα είναι εύκολο εις το κεφάλαιο  να εξαγοράση μερικές συνειδήσεις και να ελέγξη το πολίτευμα και βάλαμε ξανά στο σβέρκο μας το κεφάλαιο από την πίσω πόρτα.
γ. Αμέσωσ με την εμφάνισιν των κομμάτων θα παρουσιασθούω ως μπροστάρηδες οι λαοπατέρες και εργατοπατέρες. Οι ελεεινοί και άσπόνδυλοι τύποι προς το κεφάλαιο και οι τεμπέληδες, οι ακαμάτηδες οι τελείως κούφιοι τα τυφλά μίσθαρνα όργανα του κεφαλαίου, οι ωμοί άσπλαχνοι και υποκριταί  εκμεταλευταί της ανάγκης και αδυναμίας  των φτωχών και εργατών διά να εξυπηρετήσουν καλύτερα τα συμφέροντα του κεφαλαίου, πώς θα το αντέξουν αυτό οι σκεπτόμενοι και οι ελέγχοντες την ιδιαιτέραν ζωήν και τα  οικονομικά αυτών.
Είναι βέβαιον πως το κεφάλαιο δεν ζεί και δεν αναπτύσεται χωρίς λαοπατέρες και εργατοπατέρες, αλλά και ουτοί δεν ζουν και δεν δύνανται να παρουσιασθούν ως μεγάλοι χωρίς το κεφάλαιον. Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι εργατοπατέρες και λαοπατέρες και απατηλά και συγκεκαλυμμένα το στηρίζουν.
Απαντήστε μου, αν οι λαοπατέρες και εργατοπατέρες ήσαν πραγματικοί εχθροί του κεφαλαίου, θα τους στήριζε το κεφάλαιον και θα τους πρόβαλε τόσον έντονα, έστω και με αρνητικήν διαφήμισιν εις τα ΜΜΕ τα οποία ελέγχει;
Εις την Αρισταρχίαν κάθε πολίτης θα έχει το δικαίωμα να αναπτύση μίαν ιδέαν ή ένα μέτρον που θα ανακουφίζει μία κοινωνικήν ομάδα ή το σύνολον του λαού, ή θα προλαμβάνη μία αδικία εις βάρος ατόμου τινός ή ομάδας ανθρώπων ή του συνόλου του λαού, ή μίαν νέαν θρησκείαν ή πολιτικήν, ή μέτρα προστασίας της φύσεως, ή κατασκευής κάποιου οφέλιμου ή καλοπιστικού έργου, ή εκπαιδευτικήν μέθοδον ή κάτι άλλο οφέλιμον εις τα παιδιά, ή το πως θα προωθήσουμε καλύτερα την υγιεινήν ζωήν των ανθρώπων, την καλλιτεχνίαν, φιλοσοφίαν, επιστήμην, κ.τ.λ. Τι περισσότερο απ’ αυτά περιμένουμε να μας κάνη το κόμμα;
Το κόμμα διά να μας κάνη κάτι από αυτά, κάποιος άνθρωπος πρέπει να το σκεφθή κα να του το προτείνη, ή να του το ζητήση, απαιτήση όπως γίνεται σήμερα, ο Μεγάλος αδελφός, ο τραπεζίτης. Έστω ότι του πρότεινε ένα μέλος του ένα μεγάλο καλοπιστικό έργο διά τον στολισμόν της πόλεως. Θα συνεδριάσουν οι αρμόδιο του κόμματος να συζητήσουν την πρότασιν και έκαστος  πριν μιλήση θα σκεφθή, πρώτον για κύριον πράγμα που θα βαρύνη την πρότασίν του, τι θα κερδίση ό ίδιος από το έργο αυτό, και βάσει του δικού του κέρδους και εφ’ όσον κερδίζη, θα προσπαθήση να διανθίση τη πρότασίν του με πιθανά, παραγματικά  ή φανταστικά οφέλη του κόμματος.
Όποιος διαπιστώνει ότι  κερδίζει, θα φροντίση να αναπτύξη  δικαιολογιτικές σκέψεις διά ζημιά του κόμματος και του λαού από το έργο αυτό. Αφού περάσει χρόνος με τις αντιδικίες θα βγάλουν οι ισχυρότεροι του κόμματος την απόφασιν που συμφέρει  πρώτα τους ιδίους και μετά το κόμμα και ας ζημιώνη τα μέγιστα ο λαός. Έτσι λαμβάνοται πρακτικά αι κομματικαί αποφάσεις, και ο λαός καμαρώνει διά την φροντίδα των αρχόντων του.
Ενώ εις την αρισταρχίαν ο κάθε πολίτης που θα σκεφθη πρώτος  μία καλή ιδέα θα την προβάλη εις την εκκλησίαν του λαού και θα την  αναπτύξη ελευθέρως και το δέκα τις εκατόν (10%) των αρίστων πολιτών που θα έχει ψηφίση, ο λαός θα σκεφθή αντικειμενικά πριν ψηφίση, ΝΑΙ  ή ΟΧΙ. Διότι αυτός που θα ψηφίση δεν δύναται να έχη προσωπικό συμφέρον από το έργο διότι άλλοι θα αναλάβουν διά κλήρου να το εκτελέσουν και όχι αυτός, επομένως τώρα δυνάμεθα να αναμένωμεν την μεγαλυτέραν δυνατήν αντικειμενικότητα.
Με αυτήν την μέθοδο και ο κάθε πολίτης θα χαίτεται το έργο του και θα τιμάται γι’ αυτό ο ίδιος ο  εφευρέτης καί όχι όπως σήμερα τιμούμε τους δυνατούς και αχαρίστους καπηταλευτάς των μόχθων των απλών ανθρώπων των δύσμοιρων σκαπανέων της επιστήμης και του πολιτισμού. Εκατομμύρια είναι σήμερα τα θύματα εις όλους τους λαούς που εκμεταλλεύθηκαν τις ιδέες των, τις εφευρέσεις των και τις τεχνικές επιτυχίες των, και πλούτισαν και δοξάστηκαν οι άχροιστοι οι αχρείοι εκμεταλλευταί του ιδρώτα και του πόνου των απλών ανθρώπων με το πολίτευμα της «Δημοκρατίας» που τους κυβερνούν και τους λοιδωρούν.
Πιστεύω να έχετε και εσείς παρόμοια παραδείγματα. Έγώ έχω πολλά και προσωπικά. Ενώ εις την Αρισταρχίαν θα προβάλη έκαστος ευθέως και ελευθέρως τις ιδέες του και τις επιτυχίες του εις την εκκλησίαν του λαού ακόμα και αν ακόμα δεν υιοθετούν απ’ αυτήν λόγω της ευρείας συζητήσεώς της και της προβολής της δεν θα δύναται ουδείς άλλος να τις εκμεταλλευθή ως δικές του. Ενώ τα γραφεία καταθέσεως και ασφαλίσεως των Ευρεσιτεχνιών απλώς κοροϊδεύουν τους αφελείς και βοηθούν το κατεστημένον.
Εφ όσον δεν θα έχουμε κόμματα, τότε πως θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις  των δοφόρων ιδεών και των τάσεων εις τον χρόνον;

Αυτό το σύστημα διακυβερνήσεως  ακριβώς μας εξασφαλίζει την ανώδυνον, διά τους λαούς, και ομαλήν εξέλιξιν των πολιτικών, θρησκευτικών, οικονομικών και άλλων ιδεών εις τον χρόνον χωρίς προστριβές και δικαιολογιμένες επαναστάσεις ως εξής:
Όταν ένας λόγιος ή πολιτικός ή θρησκευτικός ηγέτης ή άλλος τις αναπτύξη μίαν νέαν ιδέαν π.χ. ως την παρούσαν, τότε η νέα αυτή ιδέα θα συζητηθή από την λαόν θα ζημωθή με τον χρόνον και πρέπει εις πρώτον στάδιον να πείση πολλούς λογίους να την ασπαστούν. Όταν θα πλησιάζουν οι εκλογές οι υποψήφιοι θα αναπτύσουν τις νέες ιδέες τους εις τον λαό και εάν ο λαός ψηφίση πολλούς εξ αυτών που ησπάσθησαν τις νέες ιδέες, τότε έχουν κερδίσει την πρώτην φάσιν, εις δευτέραν φάσιν οι κληροθέντες, διά την Εκκλησίαν του λαού ή άλλοι απλοί πολίτες φέρουν το θέμα εις τιη εκκλησίαν του λαού επιβάλλεται η νέα ιδέα. Επομένως ο καθ’ ένας θα έχη το δικαίωμα αν αναπτύσση τις ιδέες του τελείως ελεύθερα αλλά διά να επιβληθή μία, πρέπει να περάση από δύο στάδια από δύο κόσκινα, ελεύθερα, ομαλά και ειρηνικά.
Αφού συγκροτηθή η Εθνική Αντιπροσωπεία εις σώμα τότε διά κληρώσεως θα εκλένονται εξ αυτής όλα τα άλλα σώματα Νομοθετικόν κ.λ.π. Παράδειγμα, θα κληρώσουν 300 ονόματα από το ένα εκατομμύριο εκλεγέντας δια το νομοθετικόν σώμα, την σημερινήν Βουλήν κατ’ αναλογίαν από κάθε επαρχία, ήτοι θα κληρώνει ένας κάθε 3,334 αντιπροσώπους ώστε να εκλέγωνται από όλες  τις επαρχίες της χώρας. Από κάθε επαρχία θα εκλέγωνται διά κληρώσεως οι αντιπρόσωποι που αναλογούν 2 ή 3 ή 12 ανολόγως του πληθυσμού της.
Όλα τα σώματα και κρατικά όργανα θα εκλέγωνται διά κληρώσεως διά 3 χρόνια σύν (+) πλήν (-) ένα χρόνο, μέχρι να ξαναγίνουν νέες εκλογές, από τους Αρίστους που επέλεξε ο λαός ως αντιπροσώπους του. Η διά κληρώσεως επιλογή αποκλείει τις παρεμβάσεις και την εξαγορά συνειδήσεων υπό των  τραπεζιτών. Τις εκλογές και την κλήρωσιν θα οργανώνουν και θα επιβλέπουν οι απερχόμενες αρχές και μετά θα λογοδοτούν διά τις πράξεις των, εις τους νεοεκλεγέντας, ακριβώς όπως εις την Αθηναϊκήν Δημοκρατίαν. Δηλαδή η σύγχρονος Δημοκρατία μας θα αντιγράφη σχεδόν όλες τις αρχές λειτουργίας της μόνης Δημοκρατίας που πρακτικά εμεγαλούργησε εις την ιστορίαν της ανθρωπότητος βελτιωμένων και προσηρμομένων στην σημερινήν ζωήν των ανθρώπων πλην της κληρώσεως ή οποία θα γίνεται μεταξύ των Αρίστων πολιτών και όχι των πάντων των αμόρφωτων και καθυστερημένων, πού έκανε η Αθηναϊκή Δημοκρατία.
Βεβαίως και εδώ δύνανται να επέμβουν οι τραπεζίτες διά του «Δουρείου Ίππου» να οργανώσουν πολλούς εις μυστικές εταιρείες των Μασονικές, Ρόταρυ κ.λ.π. ώστε να επιλέγωνται έστω και διά της κληρώσεως πολλά όργανά των. Το σημείον αυτό όμως πρέπει να προσέξουν οι λαοί ώστε να λάβουν τα μέτρα των και να διαλύσουν όλες τις οργανώσεις γιά να μην έχουν το δικαίωμα εκλογής των τα μέλη αυτών των εταιρειών-οργανώσεων επί ποινή θανάτου. Δι αυτό μαζί με την αίτησίν των να εγγραφούν εις τον κατάλογον-λίστα των υποψηφίων, οι υποψήφιοι να υποβάλουν και υπεύθυνον δήλωσιν ότι δεν είναι μέλη καμμιάς εταιρείας-οργανώσεως.
Με αυτήν την υπεύθυνον δήλωσιν και την εφαρμογήν του νόμου επ’ αυτού εξασφαλίζουμε το αδιάβλητον αυτού του πολιτεύματος των Αρίστων. Και όσα άλλα μέτρα, συν τω χρόνω, κριθούν απαραίτητα επ’ αυτού να ληφθούν.
Μόνον με αυτό το πολίτευμα των Αρίστων οι χώρες θα αυτοκυβερνηθούν και θα ξεφύγουν από τον ζυγό και τον έλεγχον των τραπεζιτών, και των δεσμοφυλάκων των, των πολιτικών.
Ο κάθε πολίτης ενώ θα έχη το δικαίωμα να είναι υποψήφιος και να εκλέγεται πολλές φορές ως εκπρόσωπος του λαού εάν κόποτε κληρωθή διά ένα σώμα π.χ. Νομοθετικό ή άλλο ή επιλεγή διά μίαν Κυβερνητικήν θέσιν π.χ. Πρωθυπουργού, Υπουργού, Διευθυντού κάποιας υπηρεσίας κ.τ.λ. θα χανη πλέον εις το μέλλον το δικαίωμα της κληρώσεώς του δι’ αυτήν την θέσιν, ήτοι ο κάθε πολίτης μόνον μία φοράν εις την ζωήν του θα δικαιούται να καταλάβη μίαν νομοθετικήν ή κρατικήν θέσιν και καμμίαν άλλην, ώστε ανά 3 ή 4 χρόνια να αναλαμβάνουν νέα πρόσωπα την κάθε θέσιν διά να έχοουμε ουσιαστική αλλαγήν και πρόοδον της νοοτροπίας αλλά και διότι ο κάθε νέος εις μίαν θέσιν διά να εξασφαλίση  την υστεροφημίαν και επειδή δεν θα του ξαναδοθή τέτοια ευκαιρία, θα δώση όλες του τις δυνάμεις ψυχικές, πνευματικές και σωματικές διά να αποδώση μεγαλύτερο έργο. Και επειδή ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές ικανότητες και ιδιαιτερότητες, όλες αι θέσεις θα εμπλουτίζωνται συνεχώς με νέες ιδέες και θα οδηγούμεθα συνεχώς προς την πρόοδον.
Εις αυτό θα συντελή και η διαίσθησις στον καθένα ότι τις θέσεις, τις αρχές και τις δεσμεύσεις που θα υιοθετήση, αύριο θα υποχρεούται και αυτός ως απλός πολίτης, ως και η οικογένειά του οι απόγονοί του να υπηρετούν υποχρεωτικώς, ενώ οι σημερινοί βουλευταί νομοθετούν διά το κοπάδι. Αυτοι δεν πρόκειται να υπηρετήσουν αυτό που νομοθετούν έχουν την βουλευτικήν ασυλίαν την παραγραφήν και το γκαστρωμένο πορτοφόλι των.
Η συνέχεια των βασικών αρχών κάθε υπηρεσίας π.χ. η εξωτερική πολιτική, η παιδεία, ή οικονομία κ.τ.λ. θα καθορίζωνται από ανώτατα υπηρεσιακά συμβούλια διά 30 χρόνια και θα ψηφίζωνται από την Εκκλησίαν του Λαού. Έκτοτε θα είναι όλοι υποχρεωμένοι να τα υπηρετούν πιστά και υποχρεωτικά όλα αυτά τα 30 χρόνια.
Εάν πριν παρέλθη η τριακονταετία κάποιος ή κάποιοι  διαπιστώσουν ότι οι συνθήκες άλλαξαν και πρέπει να αλλάξουν οι βασικές αρχές π.χ. της παιδείας μας, δεν θα έχουν το δικαίωμα να τις αλλάξουν ούτε αυτοί ούτε το ανώτατον συμβούλιον παιδείας. Είναι υποχρεωμένοι να φέρουν το ζήτημα εις την Εκκλησίαν του Λαού, να αναπτύξουν τις απόψεις  και τις προτάσεις των και εάν το ένα εκατομμύριο της εκκλησίας του λαού ψηφίση τις νέες προτάσεις κατά την πλειοψηφίαν του 54% συν μίαν ψήφον ή πιό καλά το 63% του συνόλου της Εκκλησίας του Λαού και όχι των ψηφησάντων μόνον, τότε θα αντικαθίστανται αι παλαιαί αρχαί  με τις νέες, άλλως θα ισχύουν μέχρι το τέλος της τριακονταετίας. Μόνον έτσι θα χαλιναγωγήσουμε τους εγωϊσμούς των ευφαντάστων και των επιδεικτικών Εγωϊστών και θα έχουμε σταθερότητα και συνέχειαν της εξωτερικής πολιτικής μας, της παιδείας μας της οικονομίας μας κ.τ.λ.
Διά την Γερουσίαν θα κληρώνονται εκ των μελών της εκκλησίας του λαού οι έχοντες συμπληρώσει το 54ον  έτος της ηλικίας των και άνω.
Η Βουλή και η Γερουσία θα επιλέγη με πλειοψηφίαν διά Πρόεδρον της χώρας, Πρωθυπουργόν, Υπουργούς των 3 ή 4 βασικών Υπουργείων, Αρχηγόν της Δικαιοσύνης και δια τις 2 ή 3 ανώτατες θέσεις των Δικαστικών,  Αρχηγόν Συντονιστικού Συμβουλίου Εκτάκτων Αναγκών Σεισμών, Πυρκαγιών, Αρχηγόν Ενόπλων Δυνάμεων, Αρχηγόν Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχηγόν Αστυνομίας. Διερθυντάς των Κρατικών Τραπεζών και  Διευθυντάς των ΔΕΚΟ και όλων των ανεξαρτήτων Υπερεσιών και Οργανισμών. Έκαστον σώμα χωριστά Βουλή και Γερουσία θα επιλέγουν 3-5 διά κάθε θέσιν και όλα αυτά τα ονόματα θα τίθενται υπό την κρίσιν της Εκκλησίας του Λαού.
Θα δύναται όμως και κάθε πολίτης που θεωρεί ικανόν τον εαυτόν του διά κάποιαν θέσιν να συγκεντρώνη υπογραφές πολιτών που τον θεωρούν ικανόν δι’ αυτή την θέσιν π.χ. 90 και με αίττησίν του προς την Εκκλησίαν  του Λαού να ζητά να τεθή και το όνομά του εις την ψηφοφορίαν. Η Ε. τ.Λ αφού εξετάσει ότι ο υποψήφιος πληροί τα προσόντα προς εκλογήν βάσει των νόμων, θα συμπεριλαμβάνη και το όνομά του εις την ψηφοφρίαν που θα ακολουθήση.
Η Βουλή και η Γερουσία θα κοινοποιούν εις τους προταθέντας την επιλογήν των και εκείνοι εφ’ όσον την αποδεχθούν θα έχουν την υποχρέωσιν διά όλων των ΜΜΕ και του διαδικτύου να παρουσιάσουν εις τον λαόν το πρόγραμμά  τους και πως σκέπτονται εις γενικάς γραμμάς να φέρουν εις πέρας την αποστολήν των.
Αφού παρέλθουν αι ημέραι που θα ορίζη το Σύνταγμα θα συνέρχεται ως Σώμα η Εκκλησία του Λαού και διά μυστικής ψηφοφορίας θα επιλέγη μεταξύ όλων, όσων επροτάθησαν από την βουλήν και την Γερουσίαν ή τους ανεξάρτητους τον πλειοψηφίσαντα διά κάθε προενεφερθείσα θέσιν. Θα κοινοποιή η Εκκλησία του Λαού το αποτέλεσμα και τα νέα  ονόματα που αναλαμβάνουν τα καθήκοντα εις τον κρατικόν μηχανισμόν εις τον Πρόεδρον του κράτους και τον Πρωθυπουργόν και ο υπεύθυνος από το Σύνταγμα θα καλή την 12ην ώραν της 3ης ή 9ης ημέρας τους επιλεγέντας να αναλάβουν τα καθήκοντά των. Έτσι θα γίνεται η αλλαγή φρουράς και θα αναλαμβάνουν οι νέοι άρχοντες μέχρι τις νέες εκλογές.
Εις το ενδιάμεσον διάστημα της 3/ετίας ή 4/ετίας κάποιος των αρχόντων υποπέση εις σοβαρόν τι παράπτωμα η 9 μέλη τουλάχιστον της Βουλής ή Γερουσίας ή 18 μέλη τουλάχιστον της Εκκλησίας του Λαού ζητήσουν εγγράφως από τον προεδρεύοντα της Εκκλησίας του Λαού την αντικατάστασιν κάποιου των προαναφερθέντων διά πλημελή εκτέλεσιν των καθηκόντων του ή ανεπάρκεια ή ασθένειας κ.τ.λ. τότε θα συνέρχεται η Εκκλησία του Λαού και θα αποφαίνεται διά πλειοψηφίας. Εάν κάποιος αποπεμφθή τότε η Βουλή και η Γερουσία προτείνουν από 3 έως 5 ονόματα η κάθε μία και η Εκκλησία του Λαού επιλέγει διά πλειοψηφίας τον αντικαταστάτην του.
Τα μέλη της Εκκλησίας του Λαού αφού εκλεγούν θα συνέρχωνται το πρώτον εις το κατάστημα του Δήμου των, θα ορκίζονται παρουσία του παλαιού Δημάρχου και θα αναλαμβάνουν καθήκοντα. Ο Δήμαρχος θα στέλνη τις καταστάσεις και τα έγγραφα της ορκωμοσίας όπου θα ορίζει το Σύνταγμα.
Η τοπική Αυτοδιοίκησις  θα επιλέγεται:
a. Οι Δήμαρχοι και Νομάρχαι από την Ε.τ.Λ. του Δήμου των, οι Δήμαρχοι και της Νομαρχίας των οι Νομάρχαι διά ψηφοφορίας. Τα μέλη της Ε.τ.Λ. θα ψηφίζουν αφού έχουν μελετήσει τα προγράμματα των υποψηφίων.
β. Όλα τα μέλη της τοπικής αυτοδιοικήσεως θα επιλέγωνται διά κληρώσεως από την Ε.τ.Λ.
Το Σύνταγμα θα ορίζη διά ποιές αποφάσεις τα μέλη της Ε.τ.Λ θα συνεδριάζουν και θα  ψηφίζουν εις τον Δήμο των, και διά ποιές αποφάσεις θα πρέπει να συνέρχωνται και ψηφίζουν εις την Νομαρχίαν των ή αίθουσαν ή κτίριον προς τούτο προπαρασκευασμένα υπό του Νομάρχου. Εις την Νομαρχίαν θα  έχουν την δυνατότητα να συνομιλήσουν με συναδέλφους των των άλλων επαρχιών να ανταλλάξουν γνώμες και να  αποκτήσουν ευρυτέραν ενημέρωσιν και να επιλέξουν την καλλιτέραν από πολλές και αντιτιθέμενες γνώμες.
Τα μέλη  της Ε.τ. Λ δεν θα  συνέρχωνται μόνον διά ψηφοφορίαν αλλά πολύ συχνά κατά  Δήμον και αραιότερα κατά  Νομαρχίαν διά να συζητούν τα  τρέχοντα θέματα κοινωνικά, οικονομικά, διεθνή κ.τ.λ. ώστε  να ενημερώνωνται διά όλα και να  καλλιεργούνται οι ψυχικοί δεσμοί μεταξύ των αλλά και να κάνουν διαλέξεις επί σοβαρών θεμάτων ιστορικών και φιλοσοφικών διά να αυξάνουν οι γνώσεις των και να διευρύνεται ο πνευματικός των ορίζων. Αι συχναί πνευματικαί, διοικητικαί, κοινωνικαί, ιστορικαί και φιλοσοφικαί διαλέξεις πρέπει να αποτελούν κύριον μέλημα και φροντίδα των μελών της Ε.τ.Λ. Δύνανται να γίνωνται σαχνά κατά Δήμον ή Νομαρχίαν και η παρουσία όλων να είναι σχεδόν υποχρεωτική.
Όταν πρόκειται διά ψηφοφορίαν, αυτή θα γίνεται την ίδιαν ημέραν και τις ίδιες ώρες εις ολόκληρον την επικράτειαν και οι κάλπες θα ανοίγουν την ίδιαν ώραν εις όλες  τις Νομαρχίες και θα κοινοποιούνται τα αποτελέσματα όλα συγχρόνως. Οι εκάστοτε αρμόδιοι θα αναλαμβάνουν αμέσως την υλοποίησιν αυτών. Διά τας απλάς υποθέσεις όμως η ψηφοφορία δύναται να γίνεται μέσω διαδικτύου ή και αλληλογραφίας και από τα σπίτια των μελών της Ε.τ.Λ., την ίδια ώρα, με ένα καθωρισμένο περιθώριο.
Έτσι η ψηφοφρρία θα είναι και πιό αντικειμενική διότι δεν θα επηρεάζη ό ένας τον άλλον ούτε θα επηρεάζωνται από τους ρήτορας. Ίσως αποδειχθή και ο καλλίτερος τρόπος διά ιδανικήν αντικειμενικήν κρίσιν διότι ο κρίνων θα ψηφίζη τελείως ήρεμος και ανεπηρέαστος από τρίτους και χωρίς να είναι φορτισμένος με βαριές ψυχολοφικές καταστάσεις. Όποιος θα ψηφίζη από το σπίτι του κεκλεισμένων των θυρών θα νιώθη τελείως ελεύθερος εις την κρίσιν του και μόνον τότε έχουμε ήρεμον και ανεπηρέαστον γνώμην και ψηφοφορίαν, ενώ σήμερα εις την βουλήν οι βουλευταί ψηφίζουν, μη κρυβόμαστε, επιτηρούμενοι και ψυχικά φορτισμένοι, άρα η ψήφος των δεν είναι ανεπηρέαστος, και αντικειμενική.
Αι αίθουσαι συνεδριάσεων των Νομαρχιών θα είναι συνδεδεμέναι μεταξύ των με ειδικόν δίκτυον τηλεοράσεως και διά τα σοβαρά θέματα θα συνεδριάζουν συγχρόνως. Όποιος θέλει να ομιλήση θα ζητά την άδειαν από το προεδρείον και όταν ομιλή θα τον βλέπουν  και θα τον ακούνε όλα τα μέλη της Εκκλησίας του Λαού εις όλην την επικράτειαν και έτσι θα διαμορφώνουν όσο είναι δυνατόν κοινήν πολιτικήν. Έτσι θα γνωρίζουν όλοι τις γνώμες και τις απόψεις όλων επί του ζητούμενου θέματος και θα γίνεται η ψηφοφορία. Είναι δυνατόν όμως εάν το θελήσουν να επεκταθή αυτό το δίκτυο και εις τις αίθουσες συνεδριάσεων των Δήμων.
Εις το «Άνθρωπος και Επιστήμη» πρότεινα όπως αι τάξεις εκλέξουν δικήν τους Βουλή, εδώ όμως προτείνω να θεσπσθή απαραιτήτως  ότι η Βουλή των «Εκπροσώπων», τα μέλη της θα επιλέγωνται διά κληρώσεως ως εξής: Τα επιλεγμένα μέλη της Εκκλησίας του Λαού θα γράφωνται εις ειδικές καταστάσεις κατά επαγγέλματα και θα κληρώνωνται κατά επαρχίαν και επάγγελμα οι αναλογούντες εις αυτήν. Προηγουμένως θα γράψουμε διά την Βουλήν των Εκπροσώπων τους προέδρους και αντιπροέδρους (το γιατί οι αντιπρόεδροι εις το «Αφύπνισις) όλων των Σωματείων των κεντρικών μόνον όχι των υποκαταστημάτων και θα συμπληρώνουμε διά κληρώσεως από την Εκκλησίαν του Λαού όσους απαιτούνται διά να συμπληρωθή ο αριθμός των μελών της Βουλής των Εκπροσώπων.
Παράδειγμα από τους εργάτες  θα  συμμετέχουν μόνον ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος και τους διαφόρους κλάδους θα αντιπροσωπεύουν μέλη που θα κληρωθούν από την Εκκλησία του Λαού π.χ. από τους οικοδόμους θα κληρωθούν 18, από τους χαλιβουργούς 3, από τους εργάτες βιομηχανιών 45, κ.τ.λ. από τους γεωργοιύς 27, τους κτηνοτρόφους 18, τους ιατρούς 18 τους δικηγόρους 27 κ.τ.λ. ανάλογα με τον αριθμό των μελών του κλάδου που εκπροσωπούν. Θα συμμετέχουν εκπρόσωποι και των ομάδων που δεν  συμμετέχουν εις συνδικάτα π.χ. νοικοκυρές, φοιτηταί, άστεγοι, φτωχοί, άνεργοι κ.τ.λ. διά κληρώσεως εκ  του συνόλου των εκλεγέντων εις την Ε.τ.Λ. και κατ’ αναλογίαν κατά κλάδον και κατά διαμέρισμα δημαρχίας, αν υπάρχουν πολλά μέλη εις όλες τις Δημαρχίες, η Δημαρχίας κατά Νομαρχία εάν είναι ολίγοι εις αυτόν τον κλάδο.
Εάν εις έναν κλάδο εργαζομένων δεν υπάρχουν εις την Εκκήσίαν του Λαού τόσα άτομα, όσα χρειάζονται π.χ. υπάρχουν μόνον 3 οικοδόμοι και χρειάζονται 18 διά την Βουλήν των εκπροσώπων αυτής της Νομαρχίας τότε θα επιλεγούν οι 3 υποχρεωτικώς και οι υπόλοιποι διά κληρώσεως από όλους τους εγγεγραμμένους οικοδόμους αυτής της Νομαρχίας. Περιτόν ότι όποιος κληρωθή άπαξ δεν ξαναμπαινει το όνομά του εις την κληρωτίδα άλλην φοράν εις όλες τας θέσεις. Διά κληρώσεως ο καθένας δύναται να αναλαμβάνη υπηρεσία μόνον μία φορά, εκτός και περάσουν άπαντες οπότε θα επιτρέπεται εις όλους η συμμετοχή των εις νέαν κλήρωσιν.
Η Βουλή των Εκπροσώπων είναι απαραίτητος διά να εξομαλύνωνται καλύτερα οι κοινωνικές τριβές μεταξύ των κοινωνικών τάξεων, των μαζών, και των διαφόρων επαγγελματιών. Η Βουλή αυτή δυνατόν να είναι πολυαριθμοτέρα της προηγουμένης και θα είναι το εργαστήρι διά την εξομάλυνσιν των διαφορών μεταξύ των τάξεων και των διάφορων κοινωνικών ομάδων και επαγγελματιών. Ένα παράδειγμα: Οι γεωργοί θα ζητήσουν αύξηση της τιμής του σίτου, οι νοικοκυρές και οι καταναλωταί θα αντιδράσουν και εκεί με την παρεμβολήν και των άλλων τάξεων θα κάνουν τον συμβιβασμόν.
Εκεί  εις την Βουλή των Εκπροσώπων θα συζητούνται και θα αποφασίζωνται και αι αποδοχαί και αι αυξήσεις των εργαζομένων και θα τυπώνωνται σε νόμους. Δηλαδή και αυτή η Βουλή θα είναι νομοθετική, μόνον πού οι νόμοι της θα περνούν διά έγκρισιν από την Γερουσία όχι από την νομοθετικήν βουλήν των Αντιπροσώπων. Αλλά και της Βουλής των Αντιπροσώπων οι νόμοι θα περνούν διά έγκρισιν από την Γερουσίαν, η οποία δυνατόν να συνεδριάζη και κατά τμήματα. Οι απλοί νόμοι θα εγκρίνωνται, τυπικά από τα τμήματα της  Γερουσίας, οι έχοντες όμως σοβαρές, κοινωνικές, οικονομικές, και εθνικές επιπτώσεις θα απαιτούν έγκρισιν από  την ολομέλειαν της Γερουσίας. Αυτός είναι και ο βασικός σκοπός της συγκροτήσεώς της να έχουμε άλλη μίαν γνώμην σοβαροτέρα και πλέον αντικειμενικήν διά τα σοβαρά θέματα.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων που θα είναι το κύριον νομοθετικόν σώμα, θα νομοθετή, διά θέματα που πρότειναν ένα ή περισσότερα μέλη της εγγράφως, διά θέματα που πρότεινε η Κυβέρνησις, ο Πρωθυπουργός ή Υπουργοί εγγράφως και διά θέματα που πρότειναν μέλη της Εκκλησίας του Λαού ή και απλοί πολίτες εγγράφως. Δι’ αυτό πρώτα θα κληρώνωνται διά την Βουλήν αυτήν π.χ. 90 μέλη της εκ των νομικών της Εκκλησίας του Λαού και μετά θα συμπληρώνωνται τα άλλα διά γενικής κληρώσεως. Το ίδιο θα ισχύη και διά την Γερουσίαν πρώτα θα κληρώνωνται οι απαραίτητοι νομικοί π.χ. το ½ των μελών της νομικοί και μετά τα  υπόλοιπα διά γενικής κληρώσεως, ενδέχεται όμως να κληρωθούν και νομικοί με την γενικήν κλήρωσιν οπότε ο αριθμός των θα αυξηθή. Το ίδιο θα ισχύη και διά την Βουλή των Εκπροσώπων.
Επίσης θα πρέπει να συγκροτηθή και Δικαστικόν σώμα δια΄κληρώσεως νομικών από την Ε.τ.Λ. Το Δικαστικόν σώμα θα είναι το άγρυπνον μάτι του λαού διά την πιστήν εφαρμογήν των νόμων υπό πάντων και των δικαστικών και θα ασκή έλεγχον επί πάντων και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εις περίπτωσιν που διαπιστώση παράβασιν του νόμου υπό πολιτών ή Υπουργών ή του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.τ.λ. θα τους παραπέμπη να  δικασθούν εις το αρμόδιον δικαστήριον ή την Ε.τ.Λ εις περίπτωσιν σοβαρού παραπτώματος, π.χ.  μίας μεγάλης  καταχρήσεως. Περιτόν ότι θα  είναι άπαντες ίσοι ενώπιον του νόμου και όχι όπως σήμερα που οι λωποδύτες (δεν εννοώ τους τιμίους) έχουν ασυλία. Αλλά και τους παράνομους ή χρηματιζόμενους Δικαστικούς θα παραπέμπη εις δίκην εώπιον της Ε.τ.Λ, ήτις θα πρέπει να δικάζη αυστηρά όλους τους  παραβάτες κρατικούς λειτουργούς, ως και τα μέλη της Ε.τ.Λ. αν παρανομήσουν.
Εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι είναι ανάγκη να θεσπίσουμε τους κώδικας του μακαρίτη Κουτσόγιωργα που έπεσαν επάνω του να τον φάνε ζωντανόν οι δικηγόροι και οι δικαστικοί μας μέχρι που τον εξηνάγκασαν να τους αποσύρη, γιατί; Αργότερα απεκαλύφθησαν κυκλώματα δικηγόρων και δικαστικών που πωλούσαν με χονδρή αμοιβήν δικαιοσύνην, ενώ αν ίσχυαν οι Κώδικες του Κουτσόγιωργα δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό εις ευρείαν κλίμακα, διότι οι κώδικες περιορίζουν τα περθώρια κηνήσεως του δικαστού. Γι’ αυτό αντέδρασαν οι ενδιαφερόμενοι τόσο έντονα.
Ένα γενικό παράδειγμα διά την απάτην είναι ότι ο νόμος ορίζει φυλάκισιν π.χ. από 1 μήνα μέχρι 40 χρόνια, εάν  ο μεγολοαπατεώνας  λαδώση καλά αντί να δικασθή 20 χρόνια, τον δικάζουν 2 χρόνια τα  πληρώνει και φεύγει. Το ίδιο επαναλαμβάνεται συχνά με τους εμπόρους του θανάτου των παιδιών μας, των ναρκωτικών, εάν όμως ισχύσουν οι κώδικες δεν θα δύναται να το κάνη αυτό ο δικαστής διότι, οι κώδικες θα ορίζουν, π.χ. απάτη μικρά μέχρι ενός ποσού 5-8 χρόνια φυλακή, διά την τάδε απάτην 8-12 χρόνια φυλακή, ενώ διά την τάδε απάτην κατά φτωχού ή συνταξιούχου 18-27 χρόνια φυλακή κ.ο.κ.
Μην με εκλάβετε ψηφοφόρο του Κουτσόγιωργα και μετρήσατε αρνητικά την αξίαν των Κωδίκων πού πρότεινε. Όχι μόνον δεν ήμουνα ψηφοφόρος  του, διότι δεν ψηφίζω μεγάλα κόμματα, αλλά είχαμε και έναν σοβαρόν διαπληκτισμόν με τον αδελφό του Μένιο, μέσα εις το εδιαίτερό του γραφείο, από τον οποίο εζημίωσε πολύ ο Ελληνισμός αλλά δεν έχω δημοσιεύσει μέχρι σήμερα αυτό το μυστικό, άλλο όμως το ένα θέμα και άλλο το άλλο.Δεν θα πάμε όμως μπροστά εάν δεν εφαρμόσουμε πρακτικά και αντικειμενικά χωρίς εγωϊσμούς και τις  πολιτικές τοποθετήσεις μας το «Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι» έστω και αν ζημιώνουμε οικονομικά η εγωϊστικά.
Το δικαστικόν σώμα θα νομοθετή διά θέματα δικαιοσύνης, δικαστών και λειτουργίας δικαστηρίων θα τα προωθή προς έγκρισιν εις την Γερουσίαν και μετά εις τον πρόεδρον. Οι νόμοι της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Βουλής των Εκπροσώπων θα προωθούνται διά έγκρισιν εις την Γερουσίαν μετά εις τον Πρόεδρον της Δημοκρατίας και αφού υπογραφούν και από τον Πρόεδρο καθιστανται νόμοι του κράτους. Εάν απορριφθούν από την Γερουσίαν είναι άκυροι. Όλοι οι νόμοι της Βουλής των Αντιπροσώπων, και των Εκπροσώπων του Δικαστικού σώματος θα πηγαίνουν προς έγκρισιν εις  την Γερουσίαν εις τον Πρόεδρον και μετά θα δημοσιεύονται ως νόμοι του Κράτους.
Εάν η Γερυσία απορίψη έναν νόμον της Βουλής  των Αντιπροσώπων ή Εκπροσώπων, τότε τα νομοθετικά σώματα πρέπει να συντάξουν νέον νόμον επί του ιδίου θέματος και να τον προωθήσουν εις την Γερουσίαν προς έγκρισιν. Εάν η Γερουσία απορρίψη διά δευτέταν φοράν τον νόμον, τότε η Βουλή πού τον ψίφησε τον θεωρεί άκυρον και δεν επανέρχεται ή επιμένει και τον προωθεί εις την Ε.τ.Λ προς ψήφισιν και ό,τι  αποφασίση διά της ψήφους της η Ε.τ.Λ θα γίνη.
Εάν η Γερουσία απορρίψη έναν νόμον του δικαστικού Σώματος  θα συντάση δικόν της νόμον επί του ιδίου θέματος και οι δυό νόμοι θα πηγαίνουν προς ψήφισιν εις την Ε.τ.Λ. Όποιος ψηφισθή από την Ε.τ.Λ καθίσταται νόμος του Κράτους. Εάν απορριφθούν είναι αμφότεροι άκυροι, και θα ακολουθηθή η προηγούμενη διαδικασία
Εάν ο Πρόεδρος  της Δημορτατίας δεν υπογράψη έναν νόμο, τότε εφ’ όσον η συντάξασα αρχή επιμένει τον προωθεί προς έγκρισιν εις την Εκκλησίαν του Λαού (Ε.τ.Λ). Αι αποφάσεις της Ε.τ.Λ είναι ανώτεραι πασών των αποφάσεων των λοιπών οργάνων και του Προέδρου της Δημοκρατίας διότι αντιπροσωπεύουν την βούλησιν ολοκλήρου του λαού.
Σήμερα μάλιστα με την αφθονίαν των Μ.Μ.Ε και του διαδικτύου άπαντά τα μέλη της Ε.τ.Λ. θα είναι ενήμερα με όλες τις λεπτομέρειες, διά το κρινόμενον θέμα και θα δύνανται να ψηφίζουν και από το γραφείον ή το σπίτι των ηλεκτρονικά ή διά αλληλογραφίας και ως ευρισκόμενα μακράν της οχλαγωγίας των συνεδριάσεων και της ψυχολογικής πιέσεως των ρητόρων θα αποφασίζουν ήρεμα. Οπότε και η κρίσις των θα είναι πιό αντικειμενική. Και επειδή θα ψηφίζουν ένα εκατομμύριο και πλέον επιλεγμένοι ηθικοί και ενάρετοι άνθρωποι  προσδοκούμε να έχουμε τις καλλίτερες αποφάσεις, διά το καλόν του λαού και κυρίως των φτωχών και των εργατών οι οποίοι θα ξεφύγουν από την πλάνην της καλλίτερης ζωής της αύριο και μεταθανατίως που τους κοροϊδεύουν σήμερα οι λαοπατέρες και εργαροπατέρες, εντολοδόχοι των τραπεζιτών.
Εξ άλλου με την Αρισταρχίαν θα  συμμετέχουν οι φρωχοί και οι εργάτες εις τ ην Βουλήν των Εκπροσώπων και θα εξυπηρετούν τα σεμφέροντά  των. Είναι η μόνη πολιτεία που δίδει εις τους φρωχούς και εργάτες την δυνατότητα και το δικαίωμα νο νομοθετούν και να ψηφίζουν μόνοι των τους νόμους που τους αφορούν ούτε  ο κομμουνισμός ή σοσιαλισμός του έδιδε αυτό το  δικαίωμα. Ορίστε δια τους φρωχούς και τους εργάτες η διέξοδος από την σκλαβιά  των εργατοπατέρων που τους έχουν οδηγήσει τα σημερινά πολιτεύματα. Με την Αρισταρχίαν ο καθένας των θα έχη το δικαίωμα να προτείνη τον νόμον που θέλει και μία φορά στην ζωήν του και δια 4 χρόνια θα έχη την δυνατότητα να νομοθετή και να ψηφίζη δια την εργατιά και την φτώχεια τους  νόμους που πιστεύει ότι την εξυπηρετούν. Εάν χαλκεύση με κάποιον δόλιον  τρόπον την ψήφον του λαού της Ε.τ.Λ ή οποιουδήποτε Σώματος ή οργάνου θα τιμωρείται με θάνατον και θα εκτελείται εντός 3 ημερών.
Περιττόν να πούμε ότι πρέπει να επανέλθη η πονή του θανάτου και να εκσυγχρονισθή ο τρόπος εκτελέσεώς της διότι η ανθρωπότης παρεσύρθη από τους εξουσιαστάς οι οποίοι μέσω των ωργανωμένων πολιτικών των κατήργησαν την θανατικήν εκτέλεσιν όχι ως ανθρωπισταί ως παρουσιάσθησαν οι Μασωνοεβραίοι αλλά ως πιστοί δούλοι του κατεστημένου.
Οι εξουσιασταί κατήργησαν την θανατικήν ποινήν διά τρείς λόγους που εξυπηρετούν μέγιστα τα συμφέροντά των και όχι από ανθρωπιστικούς λόγους. Οι κοσμοκράτορες ανθρωπιά; Πού την βρήκαν; Εκεί που οδηγούσαν τις οχιές να δαγκώσουν τους πολυβασανισμένους Ιρακινούς, δεμένους ολόγυμνους στις κολώνες ή στο στρατόπεδον του Γκουαντανάμο;
Το δικαστικόν σώμα θα νομοθετή διά θέματα δικαιοσύνης, δικαστών και λειτουργίας δικαστηρίων θα τα προωθή προς έγκρισιν εις την Γερουσίαν και μετά εις τον πρόεδρον. Οι νόμοι της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Βουλής των Εκπροσώπων θα προωθούνται διά έγκρισιν εις την Γερουσίαν μετά εις τον Πρόεδρον της Δημοκρατίας και αφού υπογραφούν και από τον Πρόεδρο καθιστανται νόμοι του κράτους. Εάν απορριφθούν από την Γερουσίαν είναι άκυροι. Όλοι οι νόμοι της Βουλής των Αντιπροσώπων, και των Εκπροσώπων του Δικαστικού σώματος θα πηγαίνουν προς έγκρισιν εις  την Γερουσίαν εις τον Πρόεδρον και μετά θα δημοσιεύονται ως νόμοι του Κράτους.
Εάν η Γερυσία απορίψη έναν νόμον της Βουλής  των Αντιπροσώπων ή Εκπροσώπων, τότε τα νομοθετικά σώματα πρέπει να συντάξουν νέον νόμον επί του ιδίου θέματος και να τον προωθήσουν εις την Γερουσίαν προς έγκρισιν. Εάν η Γερουσία απορρίψη διά δευτέταν φοράν τον νόμον, τότε η Βουλή πού τον ψίφησε τον θεωρεί άκυρον και δεν επανέρχεται ή επιμένει και τον προωθεί εις την Ε.τ.Λ προς ψήφισιν και ό,τι  αποφασίση διά της ψήφους της η Ε.τ.Λ θα γίνη.
Εάν η Γερουσία απορρίψη έναν νόμον του δικαστικού Σώματος  θα συντάση δικόν της νόμον επί του ιδίου θέματος και οι δυό νόμοι θα πηγαίνουν προς ψήφισιν εις την Ε.τ.Λ. Όποιος ψηφισθή από την Ε.τ.Λ καθίσταται νόμος του Κράτους. Εάν απορριφθούν είναι αμφότεροι άκυροι, και θα ακολουθηθή η προηγούμενη διαδικασία
Εάν ο Πρόεδρος  της Δημορτατίας δεν υπογράψη έναν νόμο, τότε εφ’ όσον η συντάξασα αρχή επιμένει τον προωθεί προς έγκρισιν εις την Εκκλησίαν του Λαού (Ε.τ.Λ). Αι αποφάσεις της Ε.τ.Λ είναι ανώτεραι πασών των αποφάσεων των λοιπών οργάνων και του Προέδρου της Δημοκρατίας διότι αντιπροσωπεύουν την βούλησιν ολοκλήρου του λαού.
Σήμερα μάλιστα με την αφθονίαν των Μ.Μ.Ε και του διαδικτύου άπαντά τα μέλη της Ε.τ.Λ. θα είναι ενήμερα με όλες τις λεπτομέρειες, διά το κρινόμενον θέμα και θα δύνανται να ψηφίζουν και από το γραφείον ή το σπίτι των ηλεκτρονικά ή διά αλληλογραφίας και ως ευρισκόμενα μακράν της οχλαγωγίας των συνεδριάσεων και της ψυχολογικής πιέσεως των ρητόρων θα αποφασίζουν ήρεμα. Οπότε και η κρίσις των θα είναι πιό αντικειμενική. Και επειδή θα ψηφίζουν ένα εκατομμύριο και πλέον επιλεγμένοι ηθικοί και ενάρετοι άνθρωποι  προσδοκούμε να έχουμε τις καλλίτερες αποφάσεις, διά το καλόν του λαού και κυρίως των φτωχών και των εργατών οι οποίοι θα ξεφύγουν από την πλάνην της καλλίτερης ζωής της αύριο και μεταθανατίως που τους κοροϊδεύουν σήμερα οι λαοπατέρες και εργαροπατέρες, εντολοδόχοι των τραπεζιτών.
Εξ άλλου με την Αρισταρχίαν θα  συμμετέχουν οι φρωχοί και οι εργάτες εις τ ην Βουλήν των Εκπροσώπων και θα εξυπηρετούν τα σεμφέροντά  των. Είναι η μόνη πολιτεία που δίδει εις τους φρωχούς και εργάτες την δυνατότητα και το δικαίωμα νο νομοθετούν και να ψηφίζουν μόνοι των τους νόμους που τους αφορούν ούτε  ο κομμουνισμός ή σοσιαλισμός του έδιδε αυτό το  δικαίωμα. Ορίστε δια τους φρωχούς και τους εργάτες η διέξοδος από την σκλαβιά  των εργατοπατέρων που τους έχουν οδηγήσει τα σημερινά πολιτεύματα. Με την Αρισταρχίαν ο καθένας των θα έχη το δικαίωμα να προτείνη τον νόμον που θέλει και μία φορά στην ζωήν του και δια 4 χρόνια θα έχη την δυνατότητα να νομοθετή και να ψηφίζη δια την εργατιά και την φτώχεια τους  νόμους που πιστεύει ότι την εξυπηρετούν. Εάν χαλκεύση με κάποιον δόλιον  τρόπον την ψήφον του λαού της Ε.τ.Λ ή οποιουδήποτε Σώματος ή οργάνου θα τιμωρείται με θάνατον και θα εκτελείται εντός 3 ημερών.
Περιττόν να πούμε ότι πρέπει να επανέλθη η πονή του θανάτου και να εκσυγχρονισθή ο τρόπος εκτελέσεώς της διότι η ανθρωπότης παρεσύρθη από τους εξουσιαστάς οι οποίοι μέσω των ωργανωμένων πολιτικών των κατήργησαν την θανατικήν εκτέλεσιν όχι ως ανθρωπισταί ως παρουσιάσθησαν οι Μασωνοεβραίοι αλλά ως πιστοί δούλοι του κατεστημένου.
Οι εξουσιασταί κατήργησαν την θανατικήν ποινήν διά τρείς λόγους που εξυπηρετούν μέγιστα τα συμφέροντά των και όχι από ανθρωπιστικούς λόγους. Οι κοσμοκράτορες ανθρωπιά; Πού την βρήκαν; Εκεί που οδηγούσαν τις οχιές να δαγκώσουν τους πολυβασανισμένους Ιρακινούς, δεμένους ολόγυμνους στις κολώνες ή στο στρατόπεδον του Γκουαντανάμο;
Εδώ πρέπει να μελετήσουμε ηθικές και όχι υλικές αμοιβές διά αυτούς που αγωνίζονται και προσφέρουν εις την πρόοδον και τον πολιτισμόν, και να τις σεβόμαστε ενσυνειδήτως τις αμοιβές αυτές διότι  εάν δεν τις σεβόμαστε χάνουν την αξίαν των τελείως και καθίστανται άχρηστες. Καταντούν εμπαιγμός και έχουν αντίθετα  αποτελέσματα από τα προσδοκώμενα. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε πλήρως τα ιδανικά  της ανθρωπότητος από Υλιστικά εις Ιδεολογικά με ανθρωπιστικόν υποσυνείδητον, και να αναπτύξουμε τον πολιτισμόν των προγόνων μας, (τέχνες, μυσική, φιλοσοφία, θέατρα, κ.λ.π.) διοργανώνοντας διαγωνισμούς καλλιτεχνικούς κ.τ.λ. εις όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες και απονέμοντας έπαθλα τιμητικά μόνον, όχι οικονομικά. Δυστυχώς αυτό απαιτεί παιδείαν και καλλιέργειαν της ψυχής, απαιτεί ανθρωπιάν την οποίαν μας έχουν ήδη καταστρέψει οι τραπεζίται, με τους φιλόδοξους Μασώνους των.
Πρέπει να αναβαθμήσουμε τους εργζομένους γενικώς και της υπαίθρου και να υποβαθμίσουμε τους εμπόρους.
Διότι είναι απάνθρωπον να πουλά ο γεωργός 20 λεπτά το κιλό το σιτάρι του. Και εις τα 20 λεπτά συμπεριλαμβάνονται τα έξοδά του (λιπάσματα, ζιζανιοκτόνα, ποτίσματα, σπόρος –είνια μεταλλαγμένα και δεν φυτρώνουν τα ίδια, γι’ αυτό αγοράζουν τον σπόρον και μάλιστα πανάκριβα-), τρακτέρ διά όργωμα και σπορά, θεριζοαλωνιστικές μηχανές και τα μεροκάματά του οι κόποι του και οι λαχτάρες του στις απότομες μεταβολές του καιρού, αν θα πάη καλά ο καιρός ή θα του καταστρέψη την σοδειά του. Και να αγοράζη 300 λεπτά το ψωμί του; Ναί αγαπητοί μου το ψωμί που αγοράζετε 80 λεπτά είναι πρακτικά 280 με 300 γραμμάρια. Το κιλό πόσο; Δηλαδή το  εμπόριο με τους φούρνουν κερδίζουν 280 λεπτά με λίγα έξοδα μεταφοράς και τα έξοδα των φούρνων, που και στούς  φούρνους το εμπόριο αφήνει λίγο κέρδος και καρπούται την μερίδα του ανθρωπίνου του απλήστου Λέοντος.
Είναι γνωστόν ότι η Ε.Ε. (κατ’ εντολήν  των εξουσιαστών, φυσικά)  υποχρεώνει την Ελλάδα να περιορίση τον αγροτικόν της πληθυσμό εις το 2%. Γιατί; Είναι και αυτό μιά απόδειξις ότι έχουν προγραμματίσει  την εθνοκτονίαν των Ελλήνων. Διότι οι γεωργοκτηνοτρόφοι ζώντες εις την ύπαιθρον με τον καθαρό αέρα, τις υγιεινές τροφές και τις λίγες σκοτούρες έχουν καθαρό μυαλό και τον χρόνο να σκεφτούν διά το πως κυβερνόνται. Αυτό είναι θάνατος διά τους κρατούντας. Δι’ αυτό λαμβάνουν κάθε μέτρον να τους κάνουν την ζωή δύσκολη στο χωρκό να τους φτωχήνουν, να τους πείουν με τα  τηλεοπτικά μέσα ότι η ζωή είναι παραδεισένια στην πόλιν και έτσι ερήμωσαν την ύπαιθρον.
Ενώ εις την πόλιν καλλιεργούν εύκολα την φτώχειαν με όλα τα επακόλουθα: πορνεία, κλεψιά, διαφθορά, διάλυσιν οικογενείας ναρκωτικά και όλα αυτά που κουβαλούν κέρδος εις τους εξουσιαστάς και τους διευκολύνουν εις την διοίκησιν του κοπαδιού αφ’ ενός και αφ’ ετέρου τους εξασφαλίζουν από κάθε οργάνωσιν μελλοντικών επαναστάσεων, που τους πονάει, διά το μέλλον.
Και μη ξεχνάτε ποτέ ότι προπολεμικώς (προ του 1940) πωλούσαμε το σιτάρι μας στο χωριό 5 δραχμές την οκά και αγοράζαμε το ψωμί στην πόλιν 5 δραχμές την οκά.
Με τόσο μεγάλο απάνθωπον άνοιγμα της ψαλίδος μεραξύ των αμοιβών των εργαζομένων, των παραγωγών και των τιμών των καταναλοτικών ειδών, η ανθρωπότης  αυτή δεν πρέπει να περιμένη μεγάλο μέλλον. Θα καταστραφή αφού πρώτα περάση από την στρούγκαν της παγκοσμιοποιήσεως των τραπεζιτών και την αρμέξουν καλά μέχρι τελευταίας ρανίδος του μόχθου της. Και αφού την ταπεινώσουν και βασανίσουν στην πυράν με τ ην νέαν «ιεράν εξέτασιν» την «Αντιτρομοκρατίαν» τότε θέλει δεν θέλει θα επαναστατήση και θα σωθή.
Γιατί όμως να φθάσουμε  μέχρι εκεί και να μη ενεργοποιηθούμε και να σωθούμε σήμερα  χωρίς πολέμους, επαναστάσεις και κακουχίες, αλλά με την ψήφον μας που είναι σήμερα το πιό αποτελεσματικό βόλι αν το σκοπεύσουμε και το ρίξουμε καλά;
Εάν εις πρώτην φάσιν δεν ψηφίσουμε εβραίους, κρυφοεβραίους, γαμπρούς εβραίων και ωργανωμένους εις τις πολυεθνικές των οργανώσεις πάσης φύσεως, έστω και αν είναι προσκοπικές, θρησκευτικές, φιλανθρωπικές, κ.τ.λ. Εις δευτέραν φάσιν να κλίσουμε την ψαλίδα μεταξύ των τιμών της παργωγής και της καταναλώσεως με εθνικές κυβερνήσεις. Και τέλος να ψηφίσουμε και να επιβάλουμε την «Αρισταρχία».
Εις την «Αρισταρχίαν» ως γνωστόν θα συμμετέχουν εις  την βουλήν των Εκπροσώπων άπαντες οι κλάδοι των εργαζομένων κατ’ αναλογίαν διά κληρώσεως μαζί με όλα  τα άλλα επαγγέλματα  και τους εμπόρους και εκεί θα νομοθετούν οι ίδιοι διά τις αμοιβές των και τις συνθήκες εργασίας των, ως και διά τα κέρδη των εμπόρων.
Περιττόν ότι σήμερα μας διοικεί το εμπόριον, βάσει της απατηλής αρχής «της προσφοράς και της ζητήσεως» την οποίαν έχουν υιοθετήσει και οι «δήθεν» λαοπατέρες οι Σοσιαλισταί. Αλλά ποιό εμπόριον μας διοικεί; Το των τραπεζιτών και όχι το των εντοπίων μυγοκυνηγών. Τους εμπόρους των εθνών τους άφήσαν ελεύθερους να κυνηγούν μύγες, τους δε Έλληνες εξ αυτών του έχουν καταξευτελίσει.
Εις την Ελλάδα οι Σιωνισταί καλλιέργησαν εις τον υπέρτατον βαθμόν, μέχρι ασυνειδησίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την «Δημοκρατία» και την αδιαφορίαν των κρατουσών Κυβερνήσεων και της τοπικής  αυτοδιοικήσεως διά τα πάντα. Καλλιέργησαν την πλεονεξίαν εις τον λαόν της και διά τους «επιχειρηματίας», συγκρέντρωσαν όλην την ύπαιθρον εις τας μεγάλας πόλεις και οι κάθε λογής και κάθε  μορφώσεως ή αμορφωσιάς εξυπνάκηδες έγιναν εργολάβοι και έκτισαν  απερισκέπτως κακόγουστες και κακότεχνες  οικοδομές με την έντονα  προβαλλομένην εξυπνάδα των ότι εξυπηρετούν τους ιδιοκτήτας  των με το ότι κάλυπταν όλον το ισόγειον  όλων των οικοδομών εις όλας τας οδούς και όλας τας συνοικίας με μαγαζιά διά να εισπράττουν ενοίκια και καμμία αρχή δεν έλαβε μέτρα να σταματήση αυτό το κακό μέχρι σήμερα. Είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε αυτήν την ελεεινήν και συγχρόνως καταστροφικήν εικόνα.
Γιατί καταστροφικήν; Διότι οι φιλλέληνες Σιωνισταί καλλιέργησαν με τις πολιτικές που επηρέαζαν και τα Μ.Μ.Ε. την ανυποληψίαν μέχρι την απέχθειαν της εργασίας και την ροπήν προς την τεμπελιάν και το εύκολο κέρδος, μέχρι του σημείου να θεωρήται κορόϊδο αυτός που εργαζόταν. Αποτέλεσμα:
Να αποφεύγουν όλοι οι Έλληνες την εργασίαν και να φροντίζουν να γίνου όλοι επιχειρηματίαι και έμποροι. Έτσι πολλοί έγιναν εργολάβοι οικοδομών και οι περισσότεροι έμποροι εις τις γειτονιές που ήσαν τα ενοίκια φθηνότερα. Έγιναν τόσα πολλά τα καταστήματα εις κάθε πόλιν που ο μόνος τρόπος διά να ζήσουν είναι η απάτη και το μεγάλο καπέλο. Παράδηγμα: Εις κάθε γειτονιά υπάρχουν τόσα μανάβικα καθώς  και οι λαϊκές αγορές που ο κάθε μανάβης θα πωλήση το πολύ πολύ 100 κιλά φρούτα την ημέρα. Αν υπολογίσουμε τα ενοίκια, φώτα και λοιπά έξοδα συν τα σάπια που δεν πωλήθησαν και θα τα πετάξη δεν πρέπει να εισπράξη οπωσδήποτε 100 ευρώ την ημέρα; Μα ο άνθρωπος δεν πουλά 100 κιλά την ημέρα, άρα πρέπει να προσθέση κέδος του τουλάχιστον 1 ευρώ στο κιλό. Επειδή εις ωρισμένα είδη όπως π.χ. στις πατάτες δεν μπορεί να προσθέση ένα ευρώ, είναι υποχρεωμένος εις τα φρούτα που έχουν ζήτησιν να προσθέση περισσότερα από ένα ευρώ, έστω 1,5 ευρώ.
Δι’ αυτό λοιπόν ενώ ο γεωργός πουλά τα πορτοκάλια του μόνον 20 λεπτά το κιλό, και με παρακάλια ο καταναλωτής τα αγοράζει 1,5 ή 2 ευρώ διότι κερδίζουν και οι ενδιάμεσοι. Το ίδιο συμβαίνει εις όλες τις επιχειρήσεις, διότι είναι υπεράριθμες διά τον πληθυσμόν μας. Ο υπερεπαγγελματισμός κατέστρεψε την χώρα μας, καλλιέργησε το ψέμα την απάτην την ακρίβειαν και τη φρώχειαν με όλα τα επακόλουθα αυτών. Τα παλαιά χρόνια οι παλαιοί το είχαν επισημάνει αυτό και είχαν πολλά επαγγέλματα κλειστά, τις λεγόμενες συντεχνίες και ζούσαν καλά και ήρεμα. Δεν συνέφερε αυτό, στους τραπεζίτας και σοφίστηκαν την «Δημοκρατία» με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα  κατέστρεψαν όλα.
Τώρα διά να σωθούμε πρέπει να αλλάξουμε την αρρωστημένη νοοτροπία της υπερκαταναλώσεως και  της πολυτελούς ζωής και να την στρέψουμε προς τα ιδανικά και τις ηθικές αξίες. Συγχρόνως να εξασφαλίσουμε απασχόλησιν – εργασίαν διά όλους και με κίνητρα  οικονομικά και ηθικά να στρέψουμε τον λαόν προς την εργασίαν, μακράν από την εύκολη ζωήν του ποδαριού και της απάτης. Δια να δημιουργήσουμε μίαν καλήν ζωήν διά όλους πρέπει να κλείσουν περίπου το 72% των μαγαζιών της σήμερον. Αυτό βέβαια προϋποθέτει, υποχρεωτικά να έχουμε δημιουργήση πολλές θέσεις εργασίας εις εργοστάσια νέα, εις την ύπαιθρο, το δάσος, τη θάλασσα, κ.λ.π.
Αλλά και να αναβαθμίσουμε τους εργάτας κοινωνικά και οικονομικά. Ο εργάτης δεν είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης, όπως τον περιθωριοποιεί η σημερινή κοινωνία των Σοσιαλιστών εργατοπατέρων, οι ιπποκόμοι των τραπεζιτών, είναι δημιουργός της ευημερίας του ανθρώπου, ο δημιουργός όλων των αγαθών και όχι μόνον δικαιούται, αλλά και είναι υποχρεωμένοι όλοι οι άνθρωποι να του αναγνωρίζουμε αυτό, πρακτικά όχι με λόγια ως  οι εργατοπατέρες, αλλά με φανερές ηθικές και οικονομικές αμοιβές και με την επίσημο συμμετοχήν του εις το νομοθετικόν σώμα και την Κυβέρνησιν. Αν θέλουμε να ζήσουμε καλά πρέπει πρώτα οι εργαζόμενοι να ζουν καλά. Οι εργαζόμενοι, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πρέπει να ζούν σε γενικές γραμμές καλλίτερα των εμπόρων.
Να απαγορευθή με αυστητά μέτρα η απόκτησις πλούτου με αθέμιτα μέσα π.χ. εμπορία ναρκωτικών, αρχαιοτήτων, κ.τ.λ. και διά  τεχνασμάτων εμπορικών, χρηματιστηριακών, κ.τ.λ. Να καταργηθούν τελείως τα χρηματιστήρια, διότι ελέγχονται άπαντα από τους διεθνείς τραπεζίτες και ανεβοκατεβάζοντας τις μετοχές χρεοκοπούν τις εθνικές οικονομίες και απιχειρήσεις, τις οποίες αγοράζουν πάμφθηνα ή τις εγκαταλείπουν και αυτές κλείνουν. Έτσι απλά, ακούραστα και με λίγο χρήμα (καίτοι διαθέτουν άφθονο), έγιναν απόλυτοι κύριοι  πάσης βιομηχανικής παργωγής και του εμπορίου. Ενισχύουν μόνον τις εβραϊκές επιχειρήσεις δι’ αυτές και μόνον έχουν στήσει τα χρηματιστήρια και κατακλέβουν τους αφελείς που ελπίζουν να πλουτίσουν.
Να εφαρμοσθή με άκραν (Δρακόντιον) αυστηρότητα «Αγορανομικός Κώδικας». Βάσει  αυτού του Κώδικος αι τιμαί πωλήσεως όλων των ειδών θα ελέγχωνται από το κράτος, έτσι θα ελέγχωνται και τα κέρδη των εμπόρων και κυρίως των μεσαζόντων εις τους οποίους κυρίως οφείλεται η αδικαιολόγητος και σκανδαλώδης άνοδος των τιμών.
Μόνον με εφαρμογή «Αγορανομικού Κώδικος» θα χορτάσουν οι φτωχοί και οι εργαζόμενοι ψωμί, αλλιώς  όταν απεργούν και πετυχαίνουν μίαν αύξησιν 10% οι έμποροι αυξάνουν τις τιμές 12%.
α. Οι εργαζόμενοι που απήργησαν και καμάρωσαν διά την επιτυχίαν των που έλαβαν αύξησιν μεγάλην 10% έχουν φτωχήνει αμέσως κατά 2% και τον άλλο μήνα θα αυξήσουν κι άλλο τις τιμές και θα φτωχήνουν ακόμη περισσότερο.
β. Οι έμποροι προσέθεσαν εις τα κέρδη των και 12% ακούραστα. Το διεθνές εμπόριο αγαπητοί μου είναι ολόκληρο εις τα χέρια των εβραίων τραπεζιτών, άρα όλες οι αυξήσεις καταλήγουν τελικά εις εβραϊκές τράπεζες. Γιά  ποιόν λοιπόν, απεργήσατε αγαπητοί μου εργαζόμενοι; Ποιών τα συμφέροντα  εξυπηρετούν οι εργατοπατέρες σας;
Υποχρεώστε τους εργοπατέρες σας τους Σοσιαλιστάς πολιτικούς σας και τους λαλίστατους τηλεπαρουσιαστάς να αγωνισθούν διά την κατάργησιν του νόμου «Περί προσφοράς και ζητήσεως» (διότι με αυτόν αυξάνουν τις τιμές οι τραπεζίτες και σας απορροφούν κάθε  επιτυχία σας) και να θεσπίσουν «Αγορανομικόν Κώδικα». Τότε θα απογοητευθήτε, άλλος δεν άκουσε, άλλος θα τον θεωρήση αντιδημοκρατικό τον κώδικα, άλλος θα, θα, θα, προσποιηθή ότι θα βοηθήση και εσείς θα, θα περιμένετε νηστικοί.
γ. Η κρατική οικονομία επεβαρύνθη το 10% που χορήγησε εις τους εργαζομένους και εδανείσθη δισεκατομμύρια από τις εβραϊκές τράπεζες, διά να ανταπεξέλθη. Οι εβραϊκές τράπεζες τα έδωσαν ευχαρίστως διότι αποβλέπουν στον μέγιστον ορυκτόν μας πλούτο που θα μας αρπάξουν και θα δουλεύουμε νηστικοί και κάτω από τον βούρδουλα γιά να μας κλέβουν. Αυτή είναι η πολιτική των λαοπατέρων και εργατοπατέρων μας, ψηφίστε τους.
5. Να κτυπηθή αλύπητα ο λαϊκισμός και η δημαγωγία. Εις την πόλιν Λοκροί της Ιταλίας είχαν νόμον που υποχρέωνε όποιον ήθελε να προτέινη ένα νέο νόμο να παρουσιάζεται στην εκκλησία του δήμου με μίαν θηλιά στον λαιμόν του και αν ο νόμος ψηφιζόταν έφευγε χαρούμενος εάν όμως ο νόμος δεν ψηφιζόταν τον κρεμούσαν με την θηλιά που είχε στον λαιμό του. Και τώρα πρέπει να εφαρμόζωνται, όχι μόνον να προβλέπωνται, σκληρές ποινές εις τους δημαγωγούς και τους λαϊκίζοντας.
6. Να εφαρμόζεται συνεχώς – παντοτινά Δικαιοσύνη. Η Δημοκρατία πεθαίνει την στιγμήν που οι δικασταί της αρχίζουν να παρουσιάζωνται ως δήθεν πολιτισμένοι και ανθρωπισταί και επιβάλουν μικρές ποινές εν σχέσει με το παράπτωμα. Τότε τα παραπτώματα πολλαπλασιάζονται κατά γεωμετρικήν πρόοδο.
7. Στην ελευθερία δύνασαι να έλθης μέχρι κάποια όρια, όχι όμως να τα υπερβείς. Άρα η ελευθερία έχει όρια και πρακτικά  τα όρια κινήσεως και δράσεως κάθε  ανθρώπου τελειώνουν εκεί που αρχίζουν τα δικαιώματα ενός άλλου ανθρώπου, ή της πολιτείας εντός της οποίας ζη ή της φύσεως. Δεν έχει το δικαίωμα παραβιάσεως της φύσεως κανείς.
8. Να παρέχεται σωστή παιδεία εις τους νέους και όχι εκπαίδευσις όπως σήμερα. Να μελετηθή επιστημονικά ώστε να διαμορφώνη καλούς και ενάρετους χαρακτήρες και όχι δούλους και δολοφόνους όπως η σημερινή. Να απαγορεύεται αυστηρώς ο συνδικαλισμός και η πολιτική εις τα σχολεία με νανένα πρόσχημα ή καμουφλάζ.
9. Οι εκπαιδευτικοί είναι λειτουργοί και δεν έχουν το δικαίωμα της απεργίας, όπως οι πυροσβέσται, ο στρατός,, κ.τ.λ. πολύ περισσότερο δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής εις οχλοκρατικάς συγκεντρώσεις. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να αμείβεται ικανοποιητικά και να πιστεύη εις αυτά που διδάσκει και εις το πολίτευμα της πολιτείας του, άλλως  να απολύεται αμέσως. Όποια χώρα πρέσχε ασυδοσίαν εις τους εκπαιδευτικούς της κατεστράφη. Δι’ αυτό και οι εχθροί της Ελλάδος με τα όργανά των πολιτικούς, δημοσιογράφους, μασώνους, κ.τ.λ, καλλιεργούν συνεχώς την ασυδοσίαν και την πολιτικήν εις την παιδεία μας.
Αυτές οι προτάσεις είναι απαραίτητες διά την λειτουργίαν της Αρισταρχίας και όχι διά την ανατροπήν της δικτατορίας του κεφαλαίου.

http://www.hellenicway.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου