Οι εννιά στις δέκα πληροφορίες που κυκλοφορούν στο διδύκτιο είναι ψέμματα ή μισές αλήθειες. Η καταγραφή τους βοηθάει στον έλεγχο και στο ξεσκαρτάρισμα.

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

Εταιρεία στην οποία εκχωρείται όλη η περιουσία της Ελλάδας !!!
Share

Ένα κράτος εν κράτει, δημιουργεί ο εφαρμοστικός νόμος που καταθέτει η κυβέρνηση στη Βουλή. Μιλάμε για το πανίσχυρο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ, ουσιαστικά μια εταιρεία που θα αναλάβει να διαχειριστεί όλη την περιουσία της Ελλάδας. Φανταστείτε, ο πρόεδρος ή ο διευθύνων σύμβουλος αυτής της εταιρείας πόση δύναμη θα έχει στα χέρια του. Διότι θα μπορεί να αποφασίζει για τις αποκρατικοποιήσεις, τις πωλήσεις ακινήτων ή την εκμετάλλευσή τους και εν ολίγοις θα είναι αυτός που θα κάνει τη μοιρασιά της πίτας αξίας 50 δις ευρώ.
Αυτό το «κράτος» μέσα στο ελληνικό κράτος ιδρύεται με συνοπτικές διαδικασίες, δίνονται απόλυτες εξουσίες, δεν έχει καμιά σχέση με τις άλλες εταιρείες του δημοσίου και στην ουσία δε θα δίνει λόγο ούτε ακόμη και στον ίδιο τον πρωθυπουργό.
Ωστόσο, και από τον εφαρμοστικό νόμο και γενικότερα από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, γεννιούνται ορισμένα πολύ σοβαρά ερωτήματα. Για παράδειγμα, υπάρχει καμιά πρόβλεψη για το ποιοι θα κάνουν κουμάντο στην εταιρεία αυτή; Αν δηλαδή θα έλθουν οι τοποτηρητές των δανειστών μας και αυτοί αποφασίζουν ή αν θα βάλουν «βιτρίνα» κάποια κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και εργάζονται στο παρασκήνιο.
Επίσης, το Ταμείο θα λειτουργεί ως εχέγγυο για τη μείωση του χρέους και την εξόφληση των δανείων που παίρνουμε; Θα βάλουμε δηλαδή στον ενεχειροδανειστήριο την ελληνική περιουσία για να είναι εξασφαλισμένοι οι ξένοι; Ο πρωθυπουργός έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο αυτό με την περίφημη φράση ότι αυτός μόνο το Καστρί έχει και το βάζει υποθήκη. Ποιος τον πιστεύει, όμως, με τόσα ψέματα που έχει πει;
Το τρίτο είναι αυτή η εξουσία που δίνεται στο ταμείο έχει όρια και έλεγχο; Διότι ο νόμος δε λέει απολύτως τίποτε, αφήνει πολλά παράθυρα και ερμηνείες.
Το τέταρτο και σημαντικότερο είναι η πρόβλεψη για το τι θα περιέλθει στην κυριότητα του ταμείου. Διαβάστε το σχετικό απόσπασμα:
«Στο Ταμείο μεταβιβάζονται και περιέρχονται, χωρίς αντάλλαγμα κατά πλήρη κυριότητα:
* κινητές αξίες εταιρειών από αυτές που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. 2012 – 2015
* Περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών, που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
* Κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015
Το δικαίωμα που μεταβιβάστηκε ή παραχωρήθηκε στο Ταμείο δεν μπορεί να αναμεταβιβαστεί στον προηγούμενο κύριο ή δικαιούχο, καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων μπορεί να κηρύσσονται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για λόγους μείζονος σημασίας δημοσίου συμφέροντος.
Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης δεν λαμβάνεται υπόψη προσαύξηση της αξίας του απαλλοτριούμενου, η οποία οφείλεται στην νομή ή στην κατοχή του ακινήτου από το Ταμείο ή από εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο ή που οφείλεται στην πολεοδομική ωρίμανση και την επενδυτική ταυτότητα του ακινήτου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του επομένου Κεφαλαίου του παρόντος νόμου».
Αν καταλαβαίνουμε καλά, το ταμείο θα μπορεί να πάρει τα πάντα και να τα κάνει ότι θέλει. Να τα ξεπουλήσει, να τα μισθώσει, να δώσει προς εκμετάλλευση, ότι δηλαδή προβλέπει η αγορά με μόνο σκοπό τα μετρητά.
Όμως, μήπως να μας εξηγήσει κανείς τι εννοεί άυλες αξίες σε ότι αφορά την περιουσία του ελληνικού λαού;
Μήπως να μας καθησυχάσει ότι δεν παραχωρούνται κυριαρχικά δικαιώματα αυτής της χώρας;
Και μήπως να μας πει τι γιατί υποθηκεύουμε την περιουσία της χώρας για πάρα πολλά χρόνια και αφήνουμε στα παιδιά και τα εγγόνια μας μια Ελλάδα «κουφάρι» χωρίς απολύτως τίποτε; Όταν θα δώσουμε τα ακίνητα, τις εταιρείες, τα μελλοντικά έσοδα από διόδια ή άλλες χρήσεις, τι άλλο θα μείνει;
Τέλος, τι σημαίνει ότι εμπράγματα δικαιώματα μπορούν να κηρύσσονται απαλλοτριωτέα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Δηλαδή αποφασίζει ο Βενιζέλος ότι για το καλό του τόπου πρέπει να απαλλοτριώσει το σπίτι που μένω και θα με πετάξει έξω;
Περίεργα πράγματα, κι ελπίζουμε το συγκεκριμένο Ταμείο να μην είναι η αρχή μιας μεγάλης εθνικής τραγωδίας.
Διαβάστε τι προβλέπει ο νόμος για το ταμείο:
Ο νόμος δίνει το δικαίωμα αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου με κάθε πρόσφορο τρόπο και κατά προτίμηση, με:
α) Πώληση.
β) Σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων δικαιωμάτων οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας.
γ) Μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων οποιασδήποτε φύσης επί αυτών.
δ) Εκμίσθωση.
ε) Παραχώρηση της χρήσης ή της εκμετάλλευσής τους.
στ) Ανάθεση της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων.
ζ) Εισφορά τους σε ανώνυμες εταιρείες και στη συνέχεια πώληση των μετοχών που προκύπτουν.
η) Τιτλοποίηση απαιτήσεων, ανεξάρτητα από τον επιχειρηματικό ή μη χαρακτήρα τους.
Το ταμείο θα έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου. Τα περιουσιακά στοιχεία θα μεταβιβάζονται στο Ταμείο και τα έσοδα θα οδεύουν αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Θα λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Θα διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών, θα εδρεύει σε δήμο του νομού Αττικής και η διάρκεια του είναι έξι έτη.
Το μετοχικό κεφάλαιο του είναι 30.000.000 ευρώ, διαιρείται σε χίλιες ονομαστικές μετοχές, αξίας 30.000 ευρώ η καθεμία, αναλαμβάνεται δε και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις, η πρώτη δόση (10.000.000 ευρώ), σε μετρητά μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η δεύτερη μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου και η Τρίτη μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2011.
Οι μετοχές του Ταμείου είναι αμεταβίβαστες. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου, με την έκδοση ονομαστικών μετοχών, τις οποίες αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το Ελληνικό Δημόσιο.
Στο Ταμείο μεταβιβάζονται και περιέρχονται, χωρίς αντάλλαγμα κατά πλήρη κυριότητα:
* κινητές αξίες εταιρειών από αυτές που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. 2012 – 2015
* Περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών, που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
* Κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015
Το δικαίωμα που μεταβιβάστηκε ή παραχωρήθηκε στο Ταμείο δεν μπορεί να αναμεταβιβαστεί στον προηγούμενο κύριο ή δικαιούχο, καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων μπορεί να κηρύσσονται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για λόγους μείζονος σημασίας δημοσίου συμφέροντος.
Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης δεν λαμβάνεται υπόψη προσαύξηση της αξίας του απαλλοτριούμενου, η οποία οφείλεται στην νομή ή στην κατοχή του ακινήτου από το Ταμείο ή από εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο ή που οφείλεται στην πολεοδομική ωρίμανση και την επενδυτική ταυτότητα του ακινήτου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του επομένου Κεφαλαίου του παρόντος νόμου.
Μισθώσεις ή παραχωρήσεις χρήσης ακινήτων, που ανήκουν κατά κυριότητα στο Ταμείο ή σε εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ΄ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο, μπορεί να καταγγέλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου ή της εταιρείας
Έσοδα του Ταμείου είναι:
α) Το τίμημα από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται και περιέρχονται σ’ αυτό.
β) Οι τόκοι, τα μερίσματα και οι κάθε είδους αποδόσεις των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και των χρηματικών διαθεσίμων του.
γ) Επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, ανάλογα με το πρόγραμμα αξιοποίησης και τις ανάγκες του.
δ) Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου είναι πενταμελές και ορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης του μετόχου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για θητεία τριών ετών. Η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής διατυπώνει, με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της, γνώμη για την καταλληλότητα, ύστερα από γνωστοποίηση του Υπουργού Οικονομικών στον Πρόεδρο της Επιτροπής.
Τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου, ως μοναδικού μετόχου του Ταμείου, ασκούνται από τον Υπουργό Οικονομικών.
Θεσπίζεται και Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων που γνωμοδοτεί υποχρεωτικά στις συμβάσεις που αφορούν την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου του Ταμείου ή εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο, καθώς και στις συμβάσεις που είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου
Πριν από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου, διενεργείται τελική αποτίμηση του προς αξιοποίηση στοιχείου, από ανεξάρτητο εκτιμητή.
Εξάλλου, παρατείνεται έως το τέλος Δεκεμβρίου η αναστολή των πλειστηριασμών για απαιτήσεις που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ και προέρχονται από πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών. Η διάταξη πλέον θα εφαρμόζεται για κάθε φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως αν στερείται πτωχευτικής ικανότητας.

Antinews

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου